Aktualności

Informacja o dofinansowaniu czasopisma

 

Stworzenie anglojęzycznej wersji „Studia Białorutenistyczne” w latach 2019-2020 finansowane w ramach umowy 615/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”

Na podstawie umowy nr 331/WCN/2019/1 z dnia 28 sierpnia 2019 r. pismo realizuje w latach 2019-2020 zadania w ramach programu „Wsparcie dla Czasopism Naukowych” finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 
Opublikowane: 2021-02-23
 

Informacja o dofinansowaniu czasopisma

 

Stworzenie anglojęzycznej wersji „Studia Białorutenistyczne” w latach 2019-2020 finansowane w ramach umowy 615/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”

Na podstawie umowy nr 331/WCN/2019/1 z dnia 28 sierpnia 2019 r. pismo realizuje w latach 2019-2020 zadania w ramach programu „Wsparcie dla Czasopism Naukowych” finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 
Opublikowane: 2021-02-22
 
1 - 2 z 2 elementów