Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 8 (2014) Пеўчыя рукапісныя помнікі Супрасль- скай традыцыі ў даследаваннях сучасных музыколагаў Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Наталля Дожына
 
Vol 8 (2014) Село і місто: феномен взаємодії культур у селянській традиції (на прикладі повісті Ольги Кобилянської Земля і поеми Якуба Коласа Нова земля) Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Тетяна Кузик
 
Vol 7 (2013) Aгляд Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Наталля Паляшчук, Эльвіра Ярмоленка, Сяргей Кавалёў, Jadwiga Kozłowska-Doda, Jadwiga Kozłowska-Doda
 
Vol 11 (2017) Ігар Жук (13.06.1957–30.06.2017) Szczegóły   PDF (Belarusian) (English)
Надзея Чукічова
 
Vol 13 (2019) Akta Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (w drugiej połowie XVIII wieku) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Adam Stankevič
 
Vol 11 (2017) Andrej Sannikau, Białoruska ruletka. Opozycyjny kandydat na prezydenta w walce z dyktaturą, ze wstępem Swietłany Aleksijewicz, z rosyjskiego przełożył Michał B. Jagiełło, Warszawa: Ośrodek KARTA, 2016, 291 s. + zdjęcia Streszczenie w języku polskim   PDF
Ryszard Radzik
 
Vol 10 (2016) Andrzej Nikitorowicz, Ukraińcy Podlasia. Dylematy tożsamościowe, Nomos, Kraków 2014, 298 s. Szczegóły   PDF
Ludmiła Łabowicz
 
Vol 11 (2017) Aneta Prymaka-Oniszk, Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2016, 368 s. Szczegóły   PDF
Ludmiła Łabowicz
 
Vol 12 (2018) Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Nowe propozycje metodologiczne Piotr Złotkowski, Antroponimia mieszczan i chłopów Brańska i okolic w ujęciu statycznym i dynamicznym, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, 452 s. Szczegóły   PDF
Michał Sajewicz
 
Vol 10 (2016) Antroponimiczne formuły identyfikacyjne oparte na relacji kierunkowej a nazwiska odmiejscowe. Na materiale antroponimii historycznej warstwy chłopskiej okolic Brańska na Podlasiu. Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 11 (2017) Arnold McMillin, Spring Shoots: Young Belarusian Poets in the Early Twenty-First Century, The Modern Humanities Research Association, London 2015, 191 s. Szczegóły   PDF
Beata Siwek
 
Vol 10 (2016) Artur Roland Kozłowski, Geopolityczne przemiany białoruskiej przestrzeni cywiliza-cyjnej, Warszawa: CeDeWu, 2015, 332 s. Szczegóły   PDF
Ryszard Radzik
 
Vol 12 (2018) Światopogląd bohaterów powieści Ihara Babkoua „Minutka. Trzy historie“ Streszczenie w języku polskim   PDF (Беларуская) (Русский)
Ivana Slivkova
 
Vol 7 (2013) Axiological aspects of work on the land in Olga Kobylańska’s Ziemlya [Land] and in Jakub Kolas’s Nowa ziemlya [New Land] Streszczenie w języku polskim   PDF
Тетяна Кузик
 
Vol 13 (2019) Żołnierze niemieccy w okresie okupacji hitlerowskiej we wspomnieniach mieszkańców białoruskich wsi Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Uladzimir Lobach
 
Vol 14 (2020) „Między pomnikami zwycięzców a grobami na wiejskich cmentarzach”. Polska – Białoruś. Rozważania o historiozofii Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Joanna Bugajska-Więcławska
 
Vol 12 (2018) „Nowy dramat” i (nowa) duchowość. Problem duchowych poszukiwań w rosyjskiej i białoruskiej dramaturgii XXI w. (na przykładzie wybranych utworów) Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Katarzyna Agata Wasińczuk
 
Vol 10 (2016) „Tygodnik Ilustrowany” wobec odradzającej się Białorusi (1918) Streszczenie w języku polskim   PDF
Monika Gabryś-Sławińska
 
Vol 8 (2014) “Дзе ты, Кастусь Каліноўскі?”: яўныя і прыхаваныя згадкі пра Каліноўскага і яго лёс у творах маладых беларускіх паэтаў Streszczenie w języku polskim   PDF
Arnold McMillin
 
Vol 14 (2020) Badania dotyczące praktyki postu w rosyjskiej historiografii kościelnej w okresie przedrewolucyjnym Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Uladzislau Zavalniuk
 
Vol 10 (2016) Barbara Goralczuk, Nadzieja aż po horyzont, Bielsk Podlaski: Białostockie Zakłady Graficzne S.A., 2015, 235 s. Szczegóły   PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 9 (2015) Barbara Judkowiak, Franciszka Urszula Radziwiłłowa – w poszukiwaniu własnego głosu. Propozycje interpretacyjne, dokumentacyjne i edytorskie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 448. Szczegóły   PDF
Natalia Rusiecka
 
Vol 7 (2013) Belarusian literature at the turn of the 20th21st centuries: Trends Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Аксана Бязлепкіна
 
Vol 12 (2018) Białoruś i jej mieszkańcy w latach I wojny światowej w świetle wspomnień Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariusz Korzeniowski
 
Vol 10 (2016) Białoruś jako pogranicze a pogranicza Białorusi: zarys problematyki badań językoznawczych z przełomu XX i XXI w. Streszczenie w języku polskim   PDF
Jadwiga Kozłowska-Doda
 
1 - 25 z 201 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>