Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 7 (2013) Aгляд Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Наталля Паляшчук, Эльвіра Ярмоленка, Сяргей Кавалёў, Jadwiga Kozłowska-Doda, Jadwiga Kozłowska-Doda
 
Vol 11 (2017) Ігар Жук (13.06.1957–30.06.2017) Szczegóły   PDF (Belarusian) (English)
Надзея Чукічова
 
Vol 15 (2021) Беларуская літаратура ў грамадска-палітычным кантэксце. Andriej Moskwin, Literatury białoruskiej rodowody niepokorne. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2019, 238 s. Szczegóły   PDF (BELARUSIAN) (Русский)
Siergiej Kowalow
 
Vol 8 (2014) Пеўчыя рукапісныя помнікі Супрасль- скай традыцыі ў даследаваннях сучасных музыколагаў Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Наталля Дожына
 
Vol 8 (2014) Село і місто: феномен взаємодії культур у селянській традиції (на прикладі повісті Ольги Кобилянської Земля і поеми Якуба Коласа Нова земля) Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Тетяна Кузик
 
Vol 15 (2021) „Мая Беларусь” нямецкіх гуманітарыяў Belarus-Reisen. Empfehlungen aus der deutschen Wissenschaft, hrsg. von Thomas M. Bohn und Marion Rutz. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2020, 270 s. Szczegóły   PDF (BELARUSIAN) (Русский)
Zhanna Nekrashevich-Karotkaja
 
Vol 8 (2014) “Дзе ты, Кастусь Каліноўскі?”: яўныя і прыхаваныя згадкі пра Каліноўскага і яго лёс у творах маладых беларускіх паэтаў Streszczenie w języku polskim   PDF
Arnold McMillin
 
Vol 16 (2022) „Dziady” Adama Mickiewicza w przekładach białoruskich Streszczenie w języku polskim   PDF (BIELARUSIAN)
Siarhei Minskevich
 
Vol 14 (2020) „Między pomnikami zwycięzców a grobami na wiejskich cmentarzach”. Polska – Białoruś. Rozważania o historiozofii Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Joanna Bugajska-Więcławska
 
Vol 12 (2018) „Nowy dramat” i (nowa) duchowość. Problem duchowych poszukiwań w rosyjskiej i białoruskiej dramaturgii XXI w. (na przykładzie wybranych utworów) Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Katarzyna Agata Wasińczuk
 
Vol 16 (2022) „Opowieści, historie Nauma” Wincenta Dunina-Marcinkiewicza: historia twórcza i sprzeczności interpretacji ideologicznej i artystycznej Streszczenie w języku polskim   PDF (BELARUSIAN)
Ihar Zaprudski
 
Vol 10 (2016) „Tygodnik Ilustrowany” wobec odradzającej się Białorusi (1918) Streszczenie w języku polskim   PDF
Monika Gabryś-Sławińska
 
Vol 16 (2022) „Беларускі Трыялог”: час Сакрата (2001-2013 гг.) Streszczenie w języku polskim   PDF (BIELARUSIAN)
Vitali Karnialuk
 
Vol 15 (2021) #EVAlucja białoruskiej poezji protestu Streszczenie w języku polskim   PDF (BELARUSIAN) (Русский)
Natalia Rusiecka
 
Vol 13 (2019) Akta Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (w drugiej połowie XVIII wieku) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Adam Stankevič
 
Vol 16 (2022) Aleksander Barszczewski (1930-2022) Szczegóły   PDF
Agnieszka Goral
 
Vol 11 (2017) Andrej Sannikau, Białoruska ruletka. Opozycyjny kandydat na prezydenta w walce z dyktaturą, ze wstępem Swietłany Aleksijewicz, z rosyjskiego przełożył Michał B. Jagiełło, Warszawa: Ośrodek KARTA, 2016, 291 s. + zdjęcia Streszczenie w języku polskim   PDF
Ryszard Radzik
 
Vol 10 (2016) Andrzej Nikitorowicz, Ukraińcy Podlasia. Dylematy tożsamościowe, Nomos, Kraków 2014, 298 s. Szczegóły   PDF
Ludmiła Łabowicz
 
Vol 11 (2017) Aneta Prymaka-Oniszk, Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2016, 368 s. Szczegóły   PDF
Ludmiła Łabowicz
 
Vol 16 (2022) Antroponimia Białostocczyzny w badaniach profesora Michała Sajewicza Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 12 (2018) Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Nowe propozycje metodologiczne Piotr Złotkowski, Antroponimia mieszczan i chłopów Brańska i okolic w ujęciu statycznym i dynamicznym, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, 452 s. Szczegóły   PDF
Michał Sajewicz
 
Vol 10 (2016) Antroponimiczne formuły identyfikacyjne oparte na relacji kierunkowej a nazwiska odmiejscowe. Na materiale antroponimii historycznej warstwy chłopskiej okolic Brańska na Podlasiu. Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 11 (2017) Arnold McMillin, Spring Shoots: Young Belarusian Poets in the Early Twenty-First Century, The Modern Humanities Research Association, London 2015, 191 s. Szczegóły   PDF
Beata Siwek
 
Vol 10 (2016) Artur Roland Kozłowski, Geopolityczne przemiany białoruskiej przestrzeni cywiliza-cyjnej, Warszawa: CeDeWu, 2015, 332 s. Szczegóły   PDF
Ryszard Radzik
 
Vol 16 (2022) Autorskie strategie w białoruskiej i włoskiej poezji kobiecej okresu międzywojennego (Natalla Arsienniewa, Jaugenia Pflaumbaum, Antonia Pozzi) Streszczenie w języku polskim   PDF (BIELARUSIAN)
Aksana Danilchyk
 
1 - 25 z 253 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>