Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 9 (2015) Nazwiska, przezwiska i przydomki młynarzy i mieszkańców osad młyńskich dawnego starostwa brańskiego na Podlasiu w XVI-XIX wieku Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 10 (2016) Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia - projekt badawczy Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Nina Barszczewska
 
Vol 10 (2016) Antroponimiczne formuły identyfikacyjne oparte na relacji kierunkowej a nazwiska odmiejscowe. Na materiale antroponimii historycznej warstwy chłopskiej okolic Brańska na Podlasiu. Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 9 (2015) L. Dacewicz, Antroponimia Tatarów litewsko-polskich w przekroju historycznym, Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”, Białystok 2012, 259 s. Streszczenie w języku polskim  PDF
Michał Sajewicz
 
1 - 4 z 4 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.