Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 17 (2023) Elementy wschodniosłowiańskie w imiennictwie kobiet warstwy mieszczańskiej i chłopskiej środkowo-zachodniego Podlasia (XVII–XVIII w.) Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 9 (2015) Nazwiska, przezwiska i przydomki młynarzy i mieszkańców osad młyńskich dawnego starostwa brańskiego na Podlasiu w XVI-XIX wieku Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 13 (2019) Strukturalno-semantyczne typy historycznych nazw osobowych kobiet obrządku unickiego (na materiale XVIII-wiecznych ksiąg metrykalnych parafii Hodyszewo) Streszczenie w języku polskim
Piotr Złotkowski
 
Vol 12 (2018) Formowanie się sieci cerkiewnej na przestrzeni dziejów w granicach współczesnego województwa podlaskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Witold Kołbuk
 
Vol 10 (2016) Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia - projekt badawczy Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Nina Barszczewska
 
Vol 12 (2018) Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Nowe propozycje metodologiczne Piotr Złotkowski, Antroponimia mieszczan i chłopów Brańska i okolic w ujęciu statycznym i dynamicznym, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, 452 s.  PDF
Michał Sajewicz
 
Vol 10 (2016) Antroponimiczne formuły identyfikacyjne oparte na relacji kierunkowej a nazwiska odmiejscowe. Na materiale antroponimii historycznej warstwy chłopskiej okolic Brańska na Podlasiu. Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 9 (2015) L. Dacewicz, Antroponimia Tatarów litewsko-polskich w przekroju historycznym, Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”, Białystok 2012, 259 s. Streszczenie w języku polskim  PDF
Michał Sajewicz
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.