Studia Białorutenistyczne

„Studia Białorutenistyczne” to recenzowany rocznik poświęcony Białorusi oraz polsko-białoruskim związkom kulturowym, literackim i językowym na przestrzeni dziejów. W piśmie jest podejmowana problematyka z zakresu nauk humanistycznych i społecznych: literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii, socjologii, politologii i religioznawstwa. Celem czasopisma jest prezentacja nowych kierunków badań naukowych, wprowadzanie do nauki nowych źródeł, aktualizacja historycznych i współczesnych opinii o zagadnieniach związanych z białorutenistyką.Punkty MEiN: 40
ISSN: 1898-0457
e-ISSN: 2449-8270
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 

Informacja o dofinansowaniu czasopisma

 

Stworzenie anglojęzycznej wersji „Studia Białorutenistyczne” w latach 2019-2020 finansowane w ramach umowy 615/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”

Na podstawie umowy nr 331/WCN/2019/1 z dnia 28 sierpnia 2019 r. pismo realizuje w latach 2019-2020 zadania w ramach programu „Wsparcie dla Czasopism Naukowych” finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 
Opublikowane: 2021-02-23
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 14 (2020)


Okładka