Działalność naukowo-wydawnicza Narodowego Historycznego Archiwum Białorusi w Mińsku w latach 2010-2016

Roman Jurkowski

Streszczenie w języku polskim


Narodowe Historyczne Archiwum Białorusi w Mińsku jest instytucją prowadzącą aktywną działalność wydawniczą. Realizuje ona dwa podstawowe cele: udostępniania naukowcom najcenniejszych zbiorów znajdujących się w zasobach archiwum oraz prezentację wyników badań własnych pracowników wykorzystujących bogatą spuściznę dokumentacyjną archiwum. W latach 2010–2016 ukazało się łącznie 14 książek wydanych przez archiwum i 3 we współpracy z innymi białoruskimi instytucjami naukowymi. Wśród nich znajduje się 6 zbiorów dokumentów, 5 słowników i informatorów, 6 monografii i zbiorów artykułów naukowych. Dla polskich historyków szczególnie cenne są dwie pierwsze kategorie wydawnictw – stąd też w artykule przedstawiono i mówiono zbiory dokumentów dotyczących powstania styczniowego oraz I wojny światowej w guberniach białoruskich.

Słowa kluczowe


Narodowe Historyczne Archiwum Białorusi w Mińsku; prezentacja zbiorów; wydawnictwa naukowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamuszko, W. I. (red.). (2006). Minskaja gubiernija: gosudarstwiennyje, religioznyje i obszczestwiennyje uczrieżdienija (1793–1917). Mińsk: Bieł Niidad.

Firinowicz, A. E. (2013). Paustannije 1863–1864 godow: wjadomyja i niewjadomyja krynicy belaruskich archiwau. Mińsk: Bełaruskaja nawuka.

Gołubowicz, A. K. (red.). (2009). Witebskaja gubiernija: gosudarstwiennyje, religioznyje i obszczestwiennyje uczrieżdienija (1793–1917). Mińsk: Bieł Niidad.

Górak, A., Kozłowski, J., Latawiec, K. (2014). Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867–1918). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Górak, A., Latawiec, K. (2015). Rosyjska administracja specjalna w Królestwie Polskim 1839– 1918. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Smyk, G. (2011). Administracja publiczna Królestwa Polskiego w latach 1864–1915. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wiech, S. (2000). Rosyjski korpus administracyjny w dziele likwidacji odrębności Królestwa Polskiego (1866–1896). Ogląd w świetle materiałów żandarmerii. W: Tadeusz Stegner (red.), Między Odrą i Dnieprem. Wyznania i narody, cz. 2 (s. 33–8). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Wiech, S. (2007). Urząd generał–gubernatora w Rosji i w Królestwie Polskim. Czasopismo Prawno‑Historyczne, 59, z. 1, s. 51–86.

Wiech, S. (2008). Warszawscy generał-gubernatorzy w systemie zarządzania Królestwem Polskim. W: A. Górak, I. Łuć, D. Magier (red.), Dzieje biurokracji na ziemiach polskich (s. 283–315). T. I. Lublin–Siedlce: Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2016.10.101
Data publikacji: 2016-12-22 13:50:39
Data złożenia artykułu: 2016-06-28 14:48:13

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Roman Jurkowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.