Vol 25, No 4 (2016)

Spis treści

Artykuły

Adam Banaszkiewicz
PDF
9
Anna Fermus-Bobowiec, Edyta Lis
PDF
25
Michał Grzeszczyk
PDF
61
Jacek Janowski
PDF
79
Krzysztof Kułak
PDF
105
Joanna Machlańska
PDF
129
Aneta Majewska
PDF
147
Piotr Poniatowski, Krzysztof Wala
PDF
171
Justyna Różycka
PDF
191
Dominika Rydlichowska
PDF
205
Jacek Sobczak
PDF
221
Aleksandra Żaba
PDF
235

Glosy

Paweł Daniluk
PDF
247
Dorota Lebowa
PDF
255

Recenzje

Jean-Louis Vullierme, Lustro Zachodu. Nazizm i cywilizacja zachodnia, przeł. M. Żurowska, W.A.B., Warszawa 2016, ss. 406 (Miroir de l’Occident. Le nazisme et la civilisation occidentale, Paris 2014)
Hubert Mielnik
PDF
263
Prywatność a jawność – bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość, red. A. Mednis, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 275
Wojciech Taras
PDF
271

Sprawozdania

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wokół polskiego parlamentaryzmu XVII wieku”, połączonej z promocją książki SCRIPTORUM (fragmenty pism, czyli uwagi o wojnie i pokoju) Andrzeja Maksymiliana Fredry, Lublin, 19 stycznia 2016 r.
Paweł Lesiński
PDF
277