Subwersja w polityce (nie)bezpieczeństwa w Europie Wschodniej: wybrane problemy

Grzegorz Gil

Streszczenie w języku polskim


W XXI wieku „subwersja” (subversion), tłumaczona jako zagraniczna działalność wywrotowa, staje się ważnym elementem polityki bezpieczeństwa i budowania stref wpływów w środowisku, w którym otwarte użycie siły może okazać się zbyt kosztowne. Choć pojęcie to jest dobrze znane na gruncie nauk artystycznych, w polskiej literaturze politologicznej nie pojawiało się dotąd w sposób dosłowny. Tymczasem w repertuarze państw pojawiają się środki, które są przedłużeniem, a nawet substytutem, „wojny”, a których cel wiąże się z logiką strategii subwersywnych stosowanych w sztuce. W przeciwieństwie do otwartej przemocy takie operacje polegają na utrzymywaniu stanów pomiędzy słabością a upadkiem w drodze wykorzystywania newralgicznych punktów. Subwersja staje się dziś pierwszym wyborem strategicznym wielu państw, w tym mocarstw. Autor wprowadza pojęcie subwersji do terminologii nauki o bezpieczeństwie, wychodząc od rozważań natury teoretycznej (subwersja jako strategia pośrednia i niejawna), aby nieco później przyjrzeć się sposobom operacjonalizacji tych działań w regionie Europy Wschodniej. W konkretnych warunkach geopolitycznych, tj. na styku transatlantyckiego/europejskiego systemu bezpieczeństwa oraz obszaru poradzieckiego, subwersja przejawia się w polityce Kremla wobec Gruzji czy Ukrainy, a ostatnio także Republiki Białoruś względem Polski. Subwersywne działania „poniżej progu wojny” mają prowadzić przeciwnika do politycznych ustępstw, definiując politykę (nie)bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w jej „bliskiej (i nieco dalszej) zagranicy”.


Słowa kluczowe


subwersja; strategia; weaponizacja; Rosja; Europa Wschodnia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Artykuł Prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina „О historycznej jedności Rosjan i Ukraińców” (opublikowany 12 lipca 2021 roku), https://tinyurl.com/2vkeuztx.

Piśmiennictwo

Army Doctrine Publication. Land Operations, Land Warfare Development Centre, Warminster 2017

Baade B., Fake News and International Law, „European Journal of International Law” 2018, vol. 29, nr 4. DOI: https://doi.org/10.1093/ejil/chy071.

Blackstock P., The Strategy of Subversion. Manipulating the Politics of Other Nations, Quadrangle Books, Chicago 1964.

Bryjka F., Wojny zastępcze, PISM, Warszawa 2021.

Danylenko S., Shcherbatiuk O., Wykorzystywanie rosyjskich technologii informacyjno-kumunikacyjnych w instrumentalizacji politycznej historii Ukrainy, „Środkowoeuropejskie Stu-dia Polityczne” 2021, nr 2.

Darczewska J., Diabeł tkwi w szczegółach. Wojna informacyjna w świetle doktryny wo-jennej Rosji, nr 50, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2015, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw_50_pl_diabel_tkwi_net.pdf

Dear I., Sabotage and subversion. The SOE and OSS at War, History Press Limited, Brimscombe Port Stroud 2016.

Dugin A., Osnowy gieopolitiki: gieopoliticzeskoje buduszczeje Rossii, Moskwa 1997.

Ellul J., La subversion du christianisme, Seuil, Paris 1984.

GEC Special Report: Pillars of Russia’s Disinformation and Propaganda Ecosystem, US State Department, 2020, https://tinyurl.com/593864m8.

Galeotti M., The Gerasimov Doctrine, „Berlin Policy Journal”, May/June 2020, https://berlinpolicyjournal.com/the-gerasimov-doctrine/.

Gierasimow W., Cennostʹ nauki w priedwidienii, „Wojenno-promyszlennyj kurjer” z 27 lutego 2013 r., http://www.vpk-news.ru/articles/14632.

Gil G., Upadanie państwa w stosunkach międzynarodowych, Wyd. UMCS, Lublin 2015.

Gil G., Doubletake: Is Ukraine a Failed State, „New Eastern Europe” 2015, nr 3–4.

Hoffman F., Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Potomac Institute for Policy Studies, Arlington 2007.

Hoffman F., Examining Complex Forms of Conflict. Gray Zone and Hybrid Challeng-es, „PRISM” 2018, vol. 7, nr 4.

Janda J., The Lisa Case: STRATCOM Lessons for European States, „Federal Academy for Security Policy” 2016.

Kragh M. and Asberg S., Russia’s Strategy for Influence through Public Diplomacy and Active Measures: The Swedish Case, „Journal of Strategic Studies” 2017, vol. 40, nr 6. DOI: https://doi.org/10.1080/01402390.2016.1273830.

Kruglashov A., Shvydiuk S., Hybrydowe zagrożenia dla demokracji. Wybrane przykła-dy zewnętrznej ingerencji Rosji w wybory, „Wschód Europy” 2020, vol. 6, nr 2. DOI: https://doi.org/10.17951/we.2020.6.2.79-93.

Lee M., Crippling Leviathan. How Foreign Subversion Weakens the State, Cornell University Press, Ithaca and London 2020. DOI: https://doi.org/10.7591/cornell/9781501748363.001.0001.

Lee S., China’s ‘Three Warfares’: Origins, Applications, and Organizations, „Journal of Strategic Studies” 2014, vol. 37, nr 2. DOI: https://doi.org/10.1080/01402390.2013.870071.

Liddell Hart B., Strategy, 2nd rev. ed., Meridian, New York 1991.

Marecki P., Strategie subwersywne w polskiej literaturze XXI wieku, „Teksty Drugie” 2012, vol. 6.

Mcintyre L., Post-truth, The MIT Press, Cambridge 2018.

Menkiszak M., Borders in Flux: Ukraine as a Case Study of Russia’s Approach to its Borders, „Euroasia Border Review” 2015, vol. 6, nr 1.

Mumford A., Proxy Warfare and the Future of Conflict, „The RUSI Journal” 2013, vol. 158, nr 2. DOI: https://doi.org/10.1080/03071847.2013.787733.

O’Connor C., Weatherall J., The Misinformation Age. How False Beliefs Spread, New Haven–London 2019. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv8jp0hk.

Olchowski J., Militaryzacja informacji – Rosja na „infowojnie”, [w:] Zagrożenia bez-pieczeństwa w procesach globalizacji: zagrożenia polityczne, red. H.Chałupczak, K. Marzęda-Młynarska, M. Pietraś, R. Suduł, Wyd. UMCS, Wyd. Uczelni Państwowej w Zamościu, Lu-blin–Zamość 2020.

Pietraś M., Wojna hybrydowa Rosji na wschodzie Ukrainy w kontekście współczesnych stosunków międzynarodowych, [w:] Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie w latach 2014–2016, red. W. Baluk, M. Doroszko, Wyd. UMCS, Lublin 2017.

Rosenau W., Subversion and Insurgency, RAND Corporation, Santa Monica 2007.

Singh B., Quest for Political Power. Communist subversion and militancy in Singapore, Marshall Cavendish Editions, Singapore 2015.

Wojnowski M., Amerykańska demokracja jako cel rosyjskich służb specjalnych, Raport specjalny Warsaw Institute, Warszawa 2021, https://tinyurl.com/e84w9xu7.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2021.7.2.29-44
Data publikacji: 2022-01-16 11:27:36
Data złożenia artykułu: 2021-12-23 10:20:00


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1429
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Grzegorz Gil

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.