Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne

„Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne” jest recenzowanym czasopismem naukowym z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wydawanym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przez Centrum Europy Wschodniej i Wydział Politologii. Wydawcy nawiązując do „Rocznika Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów” (2002-2010) dążą do integracji międzynarodowego środowiska badaczy zajmujących się szeroko pojętą problematyką studiów wschodnioeuropejskich.

Celem czasopisma jest prowadzenie dyskursu naukowego i popularyzowanie wiedzy humanistyczno-społecznej na temat państw i społeczeństw Europy Wschodniej, zachodzących na tym obszarze procesów historycznych, politycznych, społecznych i kulturowych. 

Interdyscyplinarny charakter czasopisma stwarza możliwość publikowania studiów, artykułów oraz recenzji z zakresu historii, politologii, socjologii, bezpieczeństwa, religioznawstwa, kulturoznawstwa i innych dyscyplin naukowych.  

 

Punkty MNiSW 2019: 20

ISSN: 2450-4866

Aktualności

 

Numer identyfikacyjny ORCID

 

Redaktorzy czasopisma Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne uprzejmie proszą autorów tekstów przesłanych do publikacji w czasopiśmie o podanie numeru identyfikacyjnego autora ORCID.

Jeśli go nie masz, zalecamy rejestrację na platformie ORCID: https://orcid.org/

 
Opublikowane: 2018-11-28
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 5, No 2 (2019)


Okładka