Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 1, No 1 (2015) «Украинский кризис» – гражданская или «гибридная» война Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Валентин Балюк
 
Vol 1, No 1 (2015) Walenty Baluk, Koalicje gabinetowe na Ukraine w latach 2002–2012, Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, ss. 305. Szczegóły   PDF (Русский)
Игорь Барыгин
 
Vol 1, No 2 (2015) Recenzja książki: В.І. Гиря, Угорська іредента в міжвоєнному Закарпатті (»угорський фактор« у суспільно-політичному житті). Монографія, Видавництво »Карпати«, Ужгород 2012, ss. 200 Szczegóły   PDF (Русский)
Janusz Kowalczyk
 
Vol 3, No 1 (2017) «Мамэ-лошн ун татэ-калошн», альбо Рэстаўрацыя ідышу па-беларуску Szczegóły   PDF (Русский)
Аляксандар Астравух
 
Vol 4, No 2 (2018) Aktualne trendy w sferze komunikacji bezpieczeństwa Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Сергей Даниленко, Юлия Нестеряк, Марина Гринчук
 
Vol 4, No 2 (2018) Aktualność wschodnich koncepcji Jerzego Giedroycia Streszczenie w języku polskim   PDF
Iwona Hofman
 
Vol 6, No 2 (2020) Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych osobowych przetwarzanych w podmiotach sektora publicznego Streszczenie w języku polskim   PDF
Aleksandra Olender
 
Vol 5, No 1 (2019) Architektura podejmowania decyzji politycznych we współczesnej Rosji w kontekście prezydenckiego pionu władzy Władimira Putina Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Denis Sosunov
 
Vol 7, No 2 (2021) Arcybiskup Atanazy Martas i autokefalia Białoruskiego Kościoła Prawosławnego Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Jerzy Garbiński
 
Vol 3, No 1 (2017) Życie polityczne mniejszości żydowskiej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w okresie międzywojennym. Zarys problematyki Streszczenie w języku polskim   PDF
Eleonora Kirwiel
 
Vol 1, No 2 (2015) „Polska musi być ambasadorem Ukrainy!” Polskie stanowisko wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego 2013/2014 Streszczenie w języku polskim   PDF
Eleonora Kirwiel
 
Vol 3, No 1 (2017) „Rural History 2017”, 11.09.–14.09.2017 r. Leuven, Belgia; Wyjazd studyjny pracowników Wydziału Politologii do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, wrzesień 2017 Szczegóły   PDF
Eleonora Kirwiel, Ewelina Podgajna
 
Vol 5, No 2 (2019) Bezpieczeństwo międzynarodowe w kontekście wojny hybrydowej Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Piotr Pacek, Iryna Pavelko
 
Vol 2, No 2 (2016) Bezpieczeństwo w Europie Wschodniej – linia programowa w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej Szczegóły   PDF
Grzegorz Kuprianowicz, Nadia Gergało-Dąbek
 
Vol 2, No 2 (2016) Białoruś – „neoautorytaryzm z ludzką twarzą”? Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Usow
 
Vol 6, No 2 (2020) Cechy charakterystyczne polityki zagranicznej Szwecji i Norwegii wobec Rosji: główne problemy i wyzwania Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Oleh Kotlyar
 
Vol 2, No 1 (2016) Cena wolności: konflikt na Ukrainie i jego skutki geopolityczne Streszczenie w języku polskim   PDF (Український)
Василь Климончук
 
Vol 4, No 1 (2018) Charakterystyka białoruskiego sytemu medialnego Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Usov Pavel
 
Vol 3, No 1 (2017) Cmentarze żydowskie w obwodzie mohylewskim Streszczenie w języku polskim   PDF (Byelorussian) (Русский)
Ида Шендерович
 
Vol 6, No 2 (2020) Czasopisma w obozach internowania Ukraińskiej Armii Galicyjskiej w Czechosłowacji (druga połowa lat 1919 - 1923): stan badań historycznych Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Yana Martianova
 
Vol 7, No 1 (2021) Czynniki warunkujące stabilność polityczną: wyjaśnienie procesu zmian instytucjonalnych w krajach postkomunistycznych (1990-2020) Streszczenie w języku polskim   PDF
Vitalii Lebediuk
 
Vol 7, No 1 (2021) Decentralizacja na Ukrainie: stan i perspektywy Streszczenie w języku polskim   PDF
Iryna Kostetska
 
Vol 4, No 2 (2018) Demokracja i transformacja polityczna w Gruzji (1991–2018) Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Александр Кухианидзе
 
Vol 5, No 1 (2019) Demokracja i czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego: zastosowanie jakościowej analizy porównawczej na przykładzie przypadku rosyjskiego Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Daria Shcheglova
 
Vol 1, No 2 (2015) Demokracja partycypacyjna – szansa czy zagrożenie dla Ukrainy? Streszczenie w języku polskim   PDF
Iryna Galaktionova
 
1 - 25 z 202 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>