Od Mykoły Chwylowego do Tarasa Prochaśki: europejskie wartości Ukrainy w wizji współczesnych ukraińskich pisarzy

Iwan Monołatij

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono pogląd, że we współczesnej ukraińskiej literaturze temat Europy, Europejczyków czy europejskości, posiada całkiem nie centralne co prawda, ale i nie peryferyjne miejsce. Najprawdopodobniej ten temat jest logicznie zakorzeniony w tekstach literackich, co więcej przypomina filozoficzne rozważania nad teraźniejszym i przyszłym losem Ukrainy, jest poszukiwaniem mianowania Ukrainy we współczesnym świecie i współczesnej kulturze. Autor starał się udowodnić, że europejskie wartości Ukrainy w utworach współczesnej literatury tylko pod pewnymi warunkami mogą kształtować podstawy moralne i obyczajowość swoich odbiorców. Autor wysnuł wnioski, że wartości europejskie według współczesnych ukraińskich pisarzy łączą się również z treścią utworów, w szczególności zaś tych, które malują obraz człowieka i jego kraju, prezentują ich najróżniejsze problemy, przedstawiają ich losy i sytuacje życiowe lub polityczne.

Słowa kluczowe


Ukraina, wartości europejskie, współczesna literatura ukraińska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balibar E., Jak wyjść z kryzysu Unii Europejskiej?, „Le Monde Diplomatique” 2014, nr 3 (97).

Dziemidok B., Teoretyczne i praktyczne kłopoty z wartościami a wartościowaniem. Szkice z aksjologii stosowanej, Gdańsk 2013.

Eagleton T., Jak czytać literaturę, tłum. A. Kunicka, Warszawa 2014.

Fijałkowska A., Imperializm kulturowy, [w:] Kultura w stosunkach międzynarodowych, t. 1: Zwrot kulturowy, red. H. Scheiber, G. Michałowska, Warszawa 2013.

Said E., Kultura i imperializm, tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska, Kraków 2009.

Андрухович Ю., Дезорієнтація на місцевості. Спроби, Івано-Франківськ–Київ 2005.

Андрухович Ю., Центрально-східна ревізія. Есе, Івано Франківськ–Київ 2005.

Гнатюк О., Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність, Київ 2005.

Євромайдан: хроніка відчуттів. Колекція есе, Брустури 2014.

Зеров М., Твори у двох томах, Т. 2, Київ 1990.

Підмогильний В., Третя революція. Оповідання. Повісті. Роман, Київ 2012.

Прохасько Т., Одної і тої самої, Чернівці 2013.

Рюзен Й., Нові шляхи історичного мислення, Львів 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2016.2.1.181
Data publikacji: 2017-01-18 14:04:17
Data złożenia artykułu: 2017-01-18 13:35:14


Statystyki


Widoczność abstraktów - 885
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Iwan Monołatij

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.