Instrument militarny w polityce Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy

Ireneusz Topolski

Streszczenie w języku polskim


Instrument militarny nabiera coraz większego znaczenia w polityce Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Rosja dąży do zwiększenia potencjału militarnego Floty Czarnomorskiej oraz w Południowym OW. W interesie Federacji Rosyjskiej leży utrzymanie obecności wojskowej na terytorium Ukrainy, która ma na celu, z jednej strony, zachowanie jej we własnej strefie wpływów. W tym wypadku może także wystąpić bezpośrednie zaangażowanie w walkach oddziałów wojskowych Rosji po stronie separatystów. Natomiast z drugiej strony, ma to na celu znaczące ograniczenie możliwości integracji ze strukturami Zachodu, szczególnie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dwie formy, tj. odstraszanie potencjałem militarnym oraz demonstracja siły militarnej, mają na celu ostrzeżenie oraz powstrzymywanie innych państw, szczególnie Zachodu, aby nie angażowały się pośrednio lub bezpośrednio w rozwój wydarzeń na Ukrainie. Ponadto w interesie Rosji leży funkcjonowanie w „nieformalnych” powiązaniach z przedsiębiorstwami, które nie mają swoich odpowiedników w WPK Federacji Rosyjskiej. W tym wypadku należy się spodziewać, że sytuacja ta będzie trwała do czasu odtworzenia lub zbudowania własnego potencjału wytwórczego.

Słowa kluczowe


instrument militarny, Federacja Rosyjska, Ukraina, Krym, Donbas, siły zbrojne, przemysł zbrojeniowy, separatyści

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dokumenty i materiały

Rossija – Ukraina 1990–2000: Dokumienty i matieriały: Kniga 1: 1990–1995, Moskwa 2001.

Rossija – Ukraina 1990–2000: Dokumienty i matieriały: Kniga 2: 1996–2000, Moskwa 2001.

Weaponry of the Russian Federation in the war against Ukraine, Report of the international volunteer community InformNapalm, https://napalm.natocdn.work/2016/10/Report_InformNapalm.pdf

Artykuły, monografie i opracowania

Bartles Ch., McDermott R., Russia’s Military Operation in Crimea. Road-Testing Rapid Reaction Capabilities, „Problems of Post-Communism” 2014, Vol. 61, nr 6.

Biersack J., O’Lear S., The geopolitics of Russia’s annexation of Crimea: narratives, identity, silences, and energy, „Eurasian Geography and Economics” 2015, Vol. 55, nr 3.

Case S., Anders K., Putin’s Underclared War Summer 2014 Russian Artillery Strikes against Ukraine, https://www.bellingcat.com/wp-content/uploads/2016/12/ArtilleryAttacks_withCover_EmbargoNote.pdf

Felgenhauer P., Yanukovych Recognized as Legitimate President in Exile in Russia, „Eurasia Daily Monitor” 27 II 2014, Vol. 11, nr 38, http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=42022&no_cache=1#.V9bRMjW-d0S

Ławrow S., Mieżdu proszłym i buduszczim. Rossijskaja dipłomatija w mieniajuszczemsia mirie, Moskwa 2011.

McDermott R.N., Brothers Disunited: Russia’s Use of Military Power in Ukraine, http://fmso.leavenworth.army.mil/Collaboration/international/McDermott/Brotherhood_McDermott_2015.pdf

Norberg J., Westerlund F., Russia’s Armed Forces in 2016, [w:] Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective – 2016, red. G. Persson, Report no FOI-R--4326—SE, 2016.

Pieriepielica G., Wojenno-promyszlennoje sotrudniczestwo Ukrainy, Biełarusi i Rossii: wozmożnosti, prioritiety, pierspiektiwy, [w:] Mieczi i orała: ekonomika nacyonalnoj biezopasnosti Biełarusi i Ukrainy, R. Legwołd, red. S.A. Uołłandier, Cambridge (Massachusetts), Londyn 2004.

Russian Military Forces Staging Near Ukraine, „The Potomac Foundation” 17 VIII 2016, http://www.thepotomacfoundation.org/russian-military-forces-staging-near-ukraine/

Sutyagin I., Russian, Forces in Ukraine, „Briefing Paper” 2015, https://rusi.org/publication/briefing-papers/russian-forces-ukraine

The Military Balance 2014, London 2014.

The Military Balance 2015, London 2015.

The Military Balance 2016, London 2016.

Topolski I., Flota Czarnomorska jako instrument polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, „Stosunki Międzynarodowe International Relations” 2010, t. 42, nr 3–4.

Topolski I., Instrumenty militarne Federacji Rosyjskiej na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, [w:] Rosja między imperium a mocarstwem nowoczesnym, red. A. Dudek, R. Mazur, Toruń 2010.

Topolski I., Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej, Lublin 2013.

Topolski I., Siła militarna w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Lublin 2003.

Topolski I., Współpraca militarna państw Europy Słowiańskiej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2013, R. 11, z. 2.

Źródła internetowe

Altair. Agencja Lotnicza, http://www.altair.com.pl

„Defence24. Bezpieczeństwo. Wojsko. Przemysł”, http://www.defence24.pl/

„DefenseNews”, http://www.defensenews.com

Federation of American Scientists, http://fas.org

„Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl

„Gazetaby”, http://www.gazetaby.com

Hołowne Uprawlinnia Rozwidky Ministerstwa Oborony Ukrajiny, https://gur.gov.ua

„Niezawisimaja Gazieta”, http://www.ng.ru

Ośrodek Studiów Wschodnich, http://www.osw.waw.pl

„Polska The Times”, http://www.polskatimes.pl

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, https://www.pism.pl

„Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl

SIPRI, http://www.sipri.org

„Sputnik Polska”, http://pl.sputniknews.com

Stratfor, https://www.stratfor.com

„The Ukrainian Weekly”, http://www.ukrweekly.com

TVN24, http://www.tvn24.pl

„Versia.ru”, https://versia.ru
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2016.2.2.123
Data publikacji: 2017-06-20 11:55:53
Data złożenia artykułu: 2017-06-20 10:42:19


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1122
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Ireneusz Topolski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.