Zapewnienie bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej (zgodnie z wynikami badań socjologicznych)

Роман Савенков

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest porównanie głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego Rosji w aktach prawnych i oficjalnych wystąpieniach głównych postaci w rosyjskiej polityce, określających kierunki polityki zagranicznej, z rozumieniem głównych zagrożeń, funkcjonującym w opinii publicznej. Według socjologów, zbieżność głównych zagrożeń jest spowodowana nie tyle aktywnością elektronicznych mediów, co powszechnymi w publicznej świadomości przekonaniami o wielkości Rosji i potrzebie jej udowodniania na arenie międzynarodowej.

Słowa kluczowe


bezpieczeństwo narodowe, zagrożenia, opinia publiczna

Pełny tekst:

PDF (Русский)

Bibliografia


Документы и правовые акты

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683, Официальный интернет портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 30.09.2016.

Монографии

Романова Т., Россия и Европа: в чем-то разные, в чем-то похожие? Аналитическая записка. Российский Совет по международным делам, №5, июль 2016.

Научные статьи

Горшков М. К. Петухов В. В., Внешнеполитические ориентации россиян на новом переломе, „Политические исследования (Полис)”, 2015, № 2.

Интернет источники

Аналитический Центр Юрия Левады Левада-Центр, http://www.levada.ru

Волков Д., Чужая война к которой мы готовы: что думает российское общество об операции в Сирии http://carnegie.ru/2015/10/06/ru-61505/iikg

Официальный сайт Президента Российской Федерации, http://kremlin.ru

Всероссийский Центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), http://wciom.ru

Федоров В., Будущее повернулось к нам своей темной стороной, „Ведомости”, http://www.vedomosti.ru/politics/characters/2016/08/29/654769-buduschee-povernulos (дата обращения: 02.09.2016).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2016.2.2.145
Data publikacji: 2017-06-20 11:55:54
Data złożenia artykułu: 2017-06-20 11:00:24

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Роман Савенков

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.