Perspektywa członkostwa Białorusi w Światowej Organizacji Handlu

Łukasz Wojcieszak

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy Białoruś może się stać członkiem Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization – WTO). Ukazano znaczenie stale rozszerzającej się organizacji WTO we współczesnym świecie oraz bariery stojące na drodze członkostwu Białorusi w niej, a także skutki możliwej akcesji. Przedstawiono także drogę Białorusi do członkostwa WTO oraz osiągnięcia przybliżające to państwo do akcesji. Zdaniem autora, pomimo wprowadzonych zmian liberalizujących gospodarkę, w przewidywalnej przyszłości Białoruś ma niewielkie szanse na członkostwo w WTO. Należy stwierdzić, że na drodze do tego istnieje wiele barier, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają temu państwu członkostwo. Na przeszkodzie akcesji stoi przede wszystkim nieefektywny model gospodarczy (centralne sterowanie), brak niezbędnych reform liberalizacyjnych oraz zaniechanie prywatyzacji. Brak istotnych zmian w białoruskiej gospodarce powoduje piętrzenie się problemów wynikających ze wzrostu kryzysu i narastającego niezadowolenia społecznego. W artykule analizie poddano również konsekwencje dla Białorusi wynikające z faktu, że do WTO przystąpiła Rosja. Jak wskazano, zmusiło to pozostałych członków Unii Celnej Białorusi, Rosji i Kazachstanu do automatycznego zastosowania się do liberalizacji handlu prowadzonego przez Rosję zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z członkostwa w WTO. Białoruś jest narażona na negatywne skutki przystąpienia Rosji do WTO, nie otrzymując przy tym w zamian żadnych korzyści. Jednym z głównych problemów jest jakościowa słabość białoruskich towarów, niebędących w stanie rywalizować z towarami zagranicznymi. Ponadto technologiczne zapóźnienie pogłębia niewydolność gospodarczego modelu państwa, uniemożliwiając akcesję do WTO.


Słowa kluczowe


perspektywa, członkowstwo, Białoruś, WTO

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alachnovič A., Długa droga Białorusi do WTO, ObserwatorFinansowy.pl, 06.08.2015, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/bialorus-wto, inf. z 3.03.2017.

Belarus resumes WTO membership negotiations, World Trade Organization, 24.01.2017, https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/acc_blr_24jan17_e.htm, inf. z 10.03.2017.

Bryc A., Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Toruń 2004.

Chouneiko K., Białoruś negocjuje akcesję do WTO, Portal Promocji Eksportu, inf. z 27.10.2016, https://india.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/214716,bialorus-negocjuje-akcesje-do-wto.html, inf. z 9.03.2017.

Dyner A.M., Perspektywy członkostwa Białorusi w WTO, „Biuletyn PISM” 31.07.2013, nr 79 (1055).

Kłysiński K., Konsekwencje wejścia Rosji do WTO dla białoruskiej gospodarki, „Analizy OSW” 12.09.2012, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2012-09-12/konsekwencje-wejscia-rosji-do-wtodla-bialoruskiej-gospodarki, inf. z 12.03.2017.

Mączka M., Geopolityka i geostrategia Białorusi w świecie – jak widzi i kształtuje ją Mińsk?, [w:] Białoruś – terra incognita: Materiały z konferencji, red. M. Smoleń, Kraków 2010.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/europa/bialorus,inf. z 8.03.2017.

Mińsk powraca do negocjacji w sprawie przystąpienia do WTO, Belsat TV, 25.02.2013, http://belsat.eu/pl/news/12755, inf. z 12.03.2017.

Opening Statement by first deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Belarus h.e. mr. Andrei Yeudachenka, 8th meeting of the working party on the accession of the Republic of Belarus to the WTO (Geneva, January 24, 2017), https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/acc_blr_24jan17_e.pdf, inf. z 10.03.2017.

Pavel F., Tochitskaya I., The Economic Impact of Belarus’ Accession to the WTO: A Quantitative Assessment, IPM Research Center, 2005, http://pdc.ceu.hu/archive/00002761, inf. z 31.03.2017.

Światowa Organizacja Handlu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, http://www.genewaonz.msz.gov.pl/pl/onz_w_genewie/wto, inf. z 4.03.2017.

Tochitskaya I., Belarus’ WTO Accession: Impact on Domestic Business, Working paper of CASE and IPM Research Center WP/13/01, 2013, http://www.case-research.eu/sites/default/files/I%20Tochitskaya%202013%20Belarus%20WTO%20Accession%20Domestic%20Business%20Impact_0.pdf,

inf. z 4.04.2017.

Wiśniewska I., Unia celna – polityczny projekt Rosji, Analizy OSW, 07.07.2010, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2010-07-07/unia-celna-polityczny-projekt-rosji, inf. z 27.03.2017.

World Trade Organization, https://www.wto.org, inf. z 26.03.2017.

Дробышевскaя К., O coвершeнствовании законодательства Республики Беларусь в контексте присоединения, [w:] Вступление Беларуси в ВТО: проблемы и перспективы. Материалы международной конференции, red. И.Э. Точицкой, Минск 2005.

Точицкая И., Последствия вступления России в ВТО для торговли Беларуси, „Банкаўскi веснiк”, 07.10.2012, https://www.nbrb.by/bv/articles/9463.pdf, inf. z 12.04.2017.

Указ Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. N575 «Об утверждении Концепции нацио-нальной безопасности Республики Беларусь”, http://kgb.by/ru/ukaz575, inf. z 23.03.2017.

Черкас Б., Российско-белорусские отношения в энергетической сфере, [w:] Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią, red. L. Zyblikiewicz, M. Czajkowski, P. Bajor, Kraków 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2017.3.2.153
Data publikacji: 2018-07-20 12:05:37
Data złożenia artykułu: 2018-07-20 11:47:26


Statystyki


Widoczność abstraktów - 589
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Łukasz Wojcieszak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.