Kontakt

Adres

Redakcja "Artes Humanae"
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Humanistyczny
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

Osoba do kontaktu

Andrzej Niewiadomski
Redaktor naczelny
Email: artes.humanae@gmail.com

Wsparcie techniczne

Aneta Okuń
Email: support@journals.umcs.pl