Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. Andrzej Niewiadomski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Z-ca redaktora naczelnego

  1. Paweł Frelik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Sekretarz redakcji

  1. Aleksander Wójtowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Redaktor językowy (język polski)

  1. Andżelika Kolebuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Rada naukowa

  1. prof. Lászlo Kálmán Nagy, Uniwersytet Jagielloński, Polska
  2. Wojciech Chlebda, Uniwersytet Opolski, Polska
  3. Małgorzata Karwatowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
  4. Profesor Izabella Anna Rylska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Polska
  5. Robert Litwiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  6. Małgorzata Zofia Kita, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich