Humanistyka: jej prawa i powinności

Izabella Bukraba-Rylska

Streszczenie w języku polskim


Współczesna humanistyka, jak zawsze, jest zagrożona przez trzy czynniki: rynek, politykę i biurokrację. Ale nauki humanistyczne w kraju takim jak Polska są w niebezpieczeństwie jeszcze z jednego powodu: braku intelektualnej autonomii. Polscy badacze zawsze interesowali się dużo bardziej nowinkami z Zachodu niż ich rodzimą tradycją. To dlatego, jak zwykle, pełnią rolę raczej komiwojażerów cudzych idei, zamiast samodzielnie tworzyć oryginalne teorie i narracje, które nadałyby znaczenie ich kulturze, społeczeństwu i krajowi. Osiągnięcie niepodległości w myśleniu jest najważniejszym wyzwaniem dla dzisiejszej polskiej humanistyki.


Słowa kluczowe


humanistyka i jej wrogowie, intelektualna autonomia, narracje przydające znaczenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amsterdamski Piotr, 1994, Tertium non datur?, Warszawa: PWN.

Bensaid Daniel, 2010, Wywłaszczani, tłum. Zbigniew Kowalewski, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Bourdieu Pierre, 2001, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, tłum. Anna Sawicz, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Brzozowski Stanisław, 1990, Idee, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Bujak Franciszek, 1976, Nauki społeczne i historyczne, [w:] tegoż, Wybór pism, t. 1, Warszawa: PWN, s. 219–232.

Burawoy Michael, 2011, The Last Positivist, „Contemporary Sociology”, nr 40, s. 396–404, http://dx.doi.org/10.1177/0094306111412512a.

Bystroń Jan Stanisław, 1995, Rozwój problemu socjologicznego w nauce polskiej, [w:] Sto lat socjologii polskiej, Jerzy Szacki (red.), Warszawa: PWN, s. 538–543.

Collins Randall, 2011, Łańcuchy rytuałów interakcyjnych, tłum. Katarzyna Suwada, Kraków: Nomos.

Dmowski Roman, 1900, Wychodźstwo i osadnictwo, Lwów: Towarzystwo Wydawnicze.

Domańska Ewa, 2012, Historia egzystencjalna, Warszawa: PWN.

Furedi Frank, 2008, Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?, tłum. Katarzyna Makaruk, Warszawa: PIW.

Głowiński Michał, 2006, Osobliwości nauk humanistycznych, [w:] Polskie nauki humanistyczne i społeczne w nowym stuleciu, w nowej Europie, Paulina Kierzek (red.), Warszawa: IBL PAN, s. 55–57.

Goldthorpe John, 2012, O socjologii, tłum. Jerzyna Słomczyńska, Warszawa: IFiS PAN.

Ingarden Roman, 1963, Z badań nad filozofią współczesną, Warszawa: PWN.

Jadacki Jacek, 2011, Czy Kopernik zasługiwałby na tytuł profesora?, „Rzeczpospolita” 27–28 sierpnia, s. 14–15.

Janion Maria, 2006, Nowa opowieść humanistyki, [w:] Polskie nauki humanistyczne i społeczne w nowym stuleciu, w nowej Europie, Paulina Kierzek (red.), Warszawa: IBL PAN, s. 61–66.

Kaufmann Jean-Claude, 2004, Ego. Socjologia jednostki, tłum. Krzysztof Wakar, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Kotarbiński Tadeusz, 1986, Myśli o ludziach i ludzkich sprawach, Wrocław: Ossolineum.

Krimsky Sheldon, 2006, Nauka skorumpowana, tłum. Beata Biały, Warszawa: PIW.

Kurczewski Jacek, 2012, Antropologia Ludwika Krzywickiego, [w:] Wizjoner i realista, Józefa Hrynkiewicz (red.), Warszawa: WUW.

Leszczyński Damian, 2013, Teraźniejszość i przyszłość filozofii, „Odra”, nr 5, s. 38–45.

Mach Bogdan, 1998, Transformacja ustrojowa a mentalne dziedzictwo socjalizmu, Warszawa: ISP PAN.

Mills C. Wright, 2007, Wyobraźnia socjologiczna, tłum. Marta Bucholc, Warszawa: PWN.

Nietzsche Friedrich, 1996, Niewczesne rozważania, tłum. Małgorzata Łukasiewicz, Kraków: Znak.

Popper Karl, 1993, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 2, tłum. Halina Krahelska, Warszawa: PWN.

Skoczyński Jan, 2002, Wstęp, [w:] Feliks Koneczny, O wielości cywilizacji, Kraków: Antyk-Marcin Dybowski.

Szacki Jerzy, 2001, Wokół etyki polskiego humanisty, „Odra”, nr 3, s. 17–26.

Sztompka Piotr, 2011, Another Sociological Utopia, „Contemporary Sociology”, nr 40, s. 388–396, http://dx.doi.org/10.1177/0094306111412512.

Tarkowska Elżbieta, 2009, Źródła i konteksty socjologii życia codziennego, [w:] Barwy codzienności, Małgorzata Bogunia-Borowska (red.), Warszawa: Scholar, s. 95–118.

Wróblewski Andrzej, 2014, Marność parametryzacji, „Forum Akademickie” styczeń, s. 9–10.

Yoshino Etsuo, 1997, Polscy chłopi w XX wieku, tłum. b.d., Warszawa: Semper.

Znaniecki Florian, 1984a, Społeczne role uczonych, Warszawa: PWN.

Znaniecki Florian, 1984b, Miasto w świadomości jego obywateli, [w:] tegoż, Janusz Ziółkowski, Czym jest dla ciebie miasto Poznań?, Warszawa–Poznań: PWN.

Życiński Józef, 1990, Trzy kultury, Poznań: W drodze.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/arte.2016.1.15
Data publikacji: 2016-05-09 12:15:33
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 17:42:30

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Izabella Bukraba-Rylska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.