„Róg huka po lesie”. Lubelskie spektakle Teatru Wojska Polskiego

Jarosław Cymerman

Streszczenie w języku polskim


Artykuł przybliża powstanie i działalność w Lublinie Teatru Wojska Polskiego w 1944 i na początku 1945 roku.Zawiera omówienia dwóch przygotowanych w tym czasie premier – Wesela Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Jacka Woszczerowicza oraz Dożywocia Aleksandra Fredry w reżyserii Jana Kreczmara.


Słowa kluczowe


historia teatru, Lublin, Stanisław Wyspiański, Aleksander Fredro

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bernacki B., „Najostrzejsze narzędzie naszej partii…” Okupacja sowiecka północ­no-wschodnich ziem Drugiej Rzeczpospolitej (193–1941) w świetle polskojęzycznej prasy „gadzinowej”, Toruń 2009.

Cudnowski H., Niedyskrecje teatralne, Wrocław 1960.

Januszewski S., „Dożywocie” Al. Fredry, „Głos Ludu” 1945, nr 9.

Kałużyński Z., Dwie premiery w Teatrze Wojska Polskiego w Lublinie, „Nowa Epoka” 1945, nr 1.

Kompel G., „Wesela” Jacka Woszczerowicza, „Teatr” 1977, nr 24.

Kompel G., Jacek Woszczerowicz: geniusz? błazen? mag?, Łódź 2004.

Korzeniowska J., Melpomena walcząca, Warszawa 1977.

Krakowska J., Cztery „Wesela” i rząd, „Dialog” 2008, nr 3.

Pułjanowski A.[Jerzy Kreczmar], „Wesele” w Teatrze Wojska Polskiego, „Rzeczpo­spolita” 1944, nr 118.

Pułjanowski A.[Jerzy Kreczmar], „Dożywocie” w Teatrze Wojska Polskiego, „Rzecz­pospolita” 1945, nr 8.

Mrozińska S., Karabin i maska. Na podstawie dokumentów i wspomnień Teatru Wojska Polskiego w drodze i w Łodzi z lat 1943–1946, Łódź 1964.

Stolarczyk S., „Wesele” w Teatrze Wojska, „Głos Ludu” 1944, nr 18.

Ważyk A., „Wesele” jako dokument społeczny, „Odrodzenie 1945, nr 10/12.

Węgrzyniak R., Encyklopedia „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, Kraków 2001.

Włodek A., Czwarty akt „Wesela”, „Dziennik Polski” 1945, nr 8.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/arte.2017.2.143
Data publikacji: 2018-01-15 13:58:45
Data złożenia artykułu: 2017-07-18 00:29:39


Statystyki

Widoczność abstraktów - 432
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Jarosław Cymerman

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.