Autor - szczegóły

Martiusheva, Margarita, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska