Działalność dydaktyczna biblioteki akademickiej na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Badanie satysfakcji i oczekiwań użytkowników

Maria Boćkowska, Paulina Studzińska-Jaksim

Streszczenie w języku polskim


Głównym zadaniem bibliotek akademickich jest uczestniczenie w procesie naukowo-dydaktycznym uczelni. W artykule przedstawiono różne formy działalności edukacyjnej podejmowane zarówno w bibliotekach polskich, jak i zagranicznych.

Omówiono także zmieniającą się na przestrzeni lat ofertę szkoleniową Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie skierowaną do studentów, doktorantów i pracowników. Dodatkowo przedstawiono częściowe wyniki badania ankietowego, które miały na celu poznanie potrzeb i zbadanie poziomu satysfakcji użytkowników. Na potrzeby artykułu zaprezentowano i poddano analizie pytania dotyczące oferty edukacyjnej.


Słowa kluczowe


umiejętności informacyjne, edukacja biblioteczna, biblioteki akademickie, szkolenia biblioteczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Association of College and Research Libraries, Framework for Information Literacy for Higher Education 2015 [online] http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework [dostęp: 14.04.2016].

Barrington Library [online] http://barrington.cranfield.ac.uk/ [dostęp: 14.04.2016].

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej [online] http://www.bg.pw.edu.pl/ [dostęp: 14.04.2016].

Dacosta J. W ., Jones B., Developing students’ information and research skills via blackboard, „Communications in Information Literacy” 2007, t. 1, nr 1, s. 16–25.

Derfert-Wolf L., VI Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej „Rozmowy o bibliotekach” [online] http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/281/454, s. 6 [dostęp: 14.04.2016].

Dziak J., Rozkosz E., Karciarz M., Wiogórska Z., Edukacja informacyjna w polskich bibliotekach akademickich – raport z badań, „Bibliotheca Nostra” 2013, nr 1 (31), s. 26–41.

Johnston N., Is an online learning module an effective way to develop information literacy skills?, „AustralianAcademic and Research Libraries” 2010, t. 41, nr 3, s. 207–218, DOI : 10.1080/00048623.2010.10721464

Loughborough University Libraries [online] http://www.lboro.ac.uk/services/library/ [dostęp: 14.04.2016].

Padzińska I., Lubaś J., Księga pamiątkowa: [50-lecie Biblioteki Głównej AR], Lublin 2005, 88 (1), s. 42–43.

Rozporządzenie Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 1961. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego 1961, nr 3, poz. 9.

Stachnik M., Szkolenia biblioteczne w polskich i francuskich bibliotekach uniwersyteckich – próba porównania, „Bibliotheca Nostra” 2012, nr 1 (27), s. 29–39.

Staines G.M, Czwarta umiejętność podstawowa: czytanie, pisanie, rachowanie i… wyszukiwanie informacji [online] http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/206/343 [dostęp: 14.04.2016], s. 12.

Szarama M., Starek A., Boćkowska M., Studzińska-Jaksim P., Formy działalności Oddziału Informacji Naukowej, [w:] Dziesięciolecie zmian 2005–2014: 60-lecie Biblioteki Głównej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, red. A. Padziński, Lublin 2015, s. 54–63.

Turecka D., Szkolenia użytkowników w zagranicznych bibliotekach akademickich na przykładzie Biblioteki Centralnej Imperial College London, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2009, nr 4, s. 38–42.

Uchwała nr 34/2014–2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dn. 27 lutego 2015 r.

U Conn Libraries [online] http://lib.uconn.edu/ [dostęp: 14.04.2016].

Universitätsbibliothek Graz [online] https://ub.uni-graz.at/de/ [dostęp: 14.04.2016].

University Library, University of Illinois at Urbana-Champaign [online] http://www.library.illinois.edu/[dostęp: 14.04.2016]

University of Bristol Libraries [online] http://www.bris.ac.uk/library/ [dostęp: 14.04.2016].

University of Pittsburgh Libraries [online] http://www.library.pitt.edu/ [dostęp: 14.04.2016].

University of Tennessee Libraries [online] http://www.lib.utk.edu/outreach/soil/research/ [dostęp: 14.04.2016].

University of Texas Libraries [online] http://www.lib.utexas.edu/ [dostęp: 14.04.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2016.58.135
Data publikacji: 2016-12-20 11:49:07
Data złożenia artykułu: 2016-04-18 12:20:10


Statystyki


Widoczność abstraktów - 600
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Maria Boćkowska, Paulina Studzińska-Jaksim

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.