Lektura szkolna w sieci

Małgorzata Latoch-Zielińska

Streszczenie w języku polskim


Artykuł prezentuje wyniki sondażu diagnostycznego dotyczącego sposobów funkcjonowania w Sieci lektury szkolnej. Źródłem wiedzy były opinie uczniów i nauczycieli oraz wybrane strony internetowe, na których pojawia się lektura szkolna lub teksty, opracowania, wypowiedzi z nią związane. Zebrany materiał posłużył do sformułowania wniosków edukacyjnych. Z całą pewnością „lekturowe zasoby sieciowe” mogą i powinny być wykorzystywane w praktyce polonistycznej.


Słowa kluczowe


literatura, lektura szkolna, internet, uczeń, edukacja, e-book, blog, portal edukacyjny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biedrzycki K., Bordzoł P., Hącia A., Kozak W., Przybylski B., Strawa E., Wróbel I., Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015.

Dolata R., Grygiel P., Jankowska D. M., Jarnutowska E., Jasińska-Maciążek A., Karwowski M., Modzelewski M., Pisarek J., Szkolne pytania. Wyniki badań nad efektywnością nauczania w klasach IV–VI, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015.

Dylak S., Architektura wiedzy w szkole, Wyd. Difin, Poznań 2013.

Eco U., Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, projekt i red. nauk. M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.

Filiciak M., Danielewicz M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A., Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 2010.

Filiciak M., Tarkowski A., Dwa zero. Alfabet nowej kultury i inne teksty, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk–Warszawa 2014.

Gmiterek G., eBook 2.0. Książka w rzeczywistości sieci drugiej generacji i mobilnych technologii, [w:] W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, red. M. Antczak, A. Walczak-Niewiadomska, Wyd. UŁ, Łódź 2015.

Gołębiewski Ł., Gdzie jest czytelnik?, Biblioteka Analiz, Warszawa 2012.

Gołębiewski Ł., Śmierć książki. No Future Book, Biblioteka Analiz, Warszawa 2008.

Janusiewicz M., Literatura doby Internetu, Wyd. Universitas, Kraków 2013.

Kasprzak T., Raport z badania. Laboratorium Mikrobadań IBE, Warszawa 2013.

Latoch-Zielińska M., O współczesnym czytaniu na podstawie wybranych blogów czytelniczych, [w:] Teksty literackie w przestrzeni kultury i komunikacji językowej. Tradycja i współczesność, red. Z. Ożóg-Winiarska, Oficyna Wydawnicza Marka, Kielce 2013, s. 101–117.

Spitzer M., Cyberchoroby, przeł. M. Guzowska, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2016, ebook.

Szkolna lektura bliżej teraźniejszości, red. A. Janus-Sitarz, Wyd. Universitas, Kraków 2011.

Koryś I., Kopeć J., Zasacka Z., Chymkowski R., Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 roku, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2017, [online], http://www.bn.org.pl/download/document/1492689764.pdf [dostęp: 27.08.2017].

Zasacka Z., Czytelnictwo dzieci i młodzieży, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2017.59.101
Data publikacji: 2018-07-18 10:24:34
Data złożenia artykułu: 2017-10-26 23:15:25


Statystyki


Widoczność abstraktów - 680
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Małgorzata Latoch-Zielińska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.