Gry paragrafowe – relikt przeszłości czy nadzieja na przyszłość?

Paweł Bernacki

Streszczenie w języku polskim


Artykuł podejmuje tematykę specyficznej formy rozrywki, jaką są gamebooki, łączące ze sobą świat gier i książek. Po przedstawieniu założeń i historii omawianego zjawiska przeanalizowano je w kontekście multimediów oraz nowych form książki. Poczynione ustalenia pokazują, że choć gry paragrafowe czasy świetności mają już za sobą, to przyświecająca im idea rozszerzania przestrzeni książki i angażowania odbiorcy w proces tworzenia dzieła przeżywa dziś renesans.


Słowa kluczowe


gry paragrafowe, multimedia, aplikacje książkowe, książka sieciowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adorno T. W., Minima Moralia. Refleksje z poharatanego życia, tłum. M. Łukasiewicz, Wyd. Literackie, Kraków 1999.

Bauman Z., Płynna nowoczesność, tłum. T. Kunz, Wyd. Literackie Kraków 2006.

Butor M., Kryzys rozwojowy SF, tłum. B. Okólska, [w:] Spór o SF, red. R. Handke, L. Jęczmyk, B. Okólska, Wyd. Poznańskie, Poznań 1989, s. 41–50.

Caillois R., Żywioł i ład, tłum. A. Tatarkiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1973.

Cieślikowski J., Zabawa jako struktura pewnych tekstów literackich dla dzieci¸[w:] J. Cieślikowski, Literatura osobna, Wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1985, s. 64–71.

Gmiterek G., Rzeczywistość rozszerzona a książka i prasa, [w:] Latei. Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii, red. G. Gmiterek, M. Ochmański, M. Roszkowski, Wyd. SBP, Warszawa 2015, s. 41–67.

Góralska M., Fenomen multimediów, „EBIB” 1999, nr 4 (4), [online], http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib04/mgoralska.html [dostęp: 28.09.2017].

Huizinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, tłum. M. Kurdecka, W. Wirpsza, Wyd. Aletheia, Warszawa 2007.

Jaworski K., „Wybór należy do Ciebie…”. Gry paragrafowe – druga młodość zapomnianej formy rozrywki, „Studia Filologiczne” 2015, nr 28, s. 79–91.

Kołyszko M., Historia gamebooków, „Masz Wybór” 2010, nr 1, s. 10–14.

Kotuła S. D., Czy „Wikipedia” jest książką sieciową, „Folia Bibliologica” 2013/2014, nr 55/56, s. 131–145.

Kotuła S. D., Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web, rozprawa doktorska, Warszawa 2012, s. 104, [online], http://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/189/Komunikacja%20bibliologiczna%20wobec%20World%20Wide%20Web.pdf?sequence=1 [dostęp: 2.10.2017].

Maciejewski M., Dobry, zły i niemy. Meandry wyborów moralnych jako metody kreacji tożsamości w „The Walking Dead” studia Talltale Games, „Homo Ludens” 2015, nr 2 (8), s. 109–122.

Słomczyński M., Wstęp, [w:] Janek. Historia młodego powstańca, Masz Wybór, Chojnice 2011, s. 5.

Ślużyński M., Edytory gamebooków, „Masz Wybór” 2011, nr 1 (2), s. 26–27.

Zając M., Aplikacje książkowe dla dzieci młodszych: między książką a grą komputerową, [w:] Ars Educandi, red. H. Bougsiaa, M. Cackowska, L. Kopciewicz, Wyd. UG, Gdańsk 2013, s. 63–70.

Zając M., Książka konwergencyjna?, [w:] M. Zając, Zajęcza nora [blog], http://zajeczanora.blogspot.com/2007/10/ksika-konwergencyjna.html [dostęp: 28.09.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2017.59.169
Data publikacji: 2018-07-18 10:24:37
Data złożenia artykułu: 2017-10-31 18:51:33


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1293
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Paweł Bernacki

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.