Artykuł recenzyjny monografii Joanny Machut-Kowalczyk Rada familijna pod powagą sądu pokoju w świetle akt łęczyckich, zgierskich i łódzkich z lat 1809–1876

Grzegorz Smyk

Streszczenie w języku polskim


Recenzja dotyczy monografii poświęconej instytucji rad familijnych na centralnych ziemiach polskich w XIX wieku. Zawiera kompleksową analizę podstaw prawnych regulujących tę instytucję, tj. przepisów zawartych w Kodeksie Napoleona i Kodeksie Cywilnym Królestwa Polskiego, oraz przedstawia rzeczywisty obraz jej funkcjonowania w praktyce sądów pokoju powiatów: zgierskiego i łęczyckiego. Mocną stroną recenzowanego opracowania jest wykorzystanie dogłębnych badań archiwalnych, przeprowadzonych przez autorkę podczas kwerendy w Archiwum Państwowym w Łodzi. Opracowanie stanowi oryginalne rozwiązanie problemu badawczego, niepodejmowanego szerzej w dotychczasowej literaturze przedmiotu.


Słowa kluczowe


rada familijna; prawo rodzinne; prawo cywilne; Kodeks Napoleona; Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Tkaczuk M., Rada familijna jako instytucja systemu opieki w Polsce w XIX i XX w., [w:] Rodzina w naukach prawnych. Zbiór studiów, pod red. M. Tkaczuka, R. Jaworskiej-Stankiewicz, Szczecin 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2015.62.1.85
Data publikacji: 2016-02-03 14:58:59
Data złożenia artykułu: 2015-06-24 12:28:43


Statystyki

Widoczność abstraktów - 261
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 79

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Grzegorz Smyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.