Bond issue as an external source of funding the business activity

Beata Słowik

Abstract


In the area of external sources of funding the most important is bank loan. Bonds are not so popular source of capital. The aim of bond issue is financing planned budget deficit or necessity of innovative operation. In some cases bonds have better opportunities than bank loan. Bonds are less risky compared to other source of gaining capital and also give higher interest rates compared to short-term invest- ments. Moreover, bonds are much cheaper source of funding in comparison to bank loan. There are good prospects for future bonds market development because of its higher importance in the structure of external sources of funding.

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Arendarski A., Dość naśladowania, pora na innowacje, „Dziennik Gazeta Prawna", 15 września 2011, nr 179 (3065).

Dębski W., Akcje, obligacje i ich wycena, Łódź 1997.

Michalak A., Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Warszawa 2007, s. 127.

Molik P., Firmy zyskują na emisji obligacji, „Dziennik Gazeta Prawna" 2011, nr 176 (3062).

Mayo H.B., Wstęp do inwestowania, Wyd. K.E. Liber, Warszawa 1997, s. 423.

Panfil M., (red.), Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Warszawa 2008.

Pietrzak E., Szymański K., Międzynarodowy rynek walutowy i finansowy, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1991.

Sobolewski L., Obligacje i inne papiery dłużne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 1999.

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.

Weiss I., Zastosowanie obligacji w gospodarce, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1992, nr 4.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.2.101
Data publikacji: 2015-05-23 20:20:36
Data złożenia artykułu: 2015-04-16 11:59:09


Statistics


Total abstract view - 445
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.