Liquidity – Profitability Relationship Analysed with the Granger Causality Test on the Example of the Warsaw Stock Exchange

Anna Pluskota, Monika Bolek, Rafał Wolski

Abstract


Theoretical background: The liquidity – profitability relationship is widely analysed in the literature. The surveys are based on different ratios, and different results as far as the sign of this relationship is concerned. The theory says that liquidity affects profitability but there are some findings suggesting that this relationship is reversed, namely profitability affects liquidity.

Purpose of the article: The purpose of this paper is to compare the main and alternative markets of the Warsaw Stock Exchange according to the mutual influence of financial liquidity and profitability. The companies listed on those two markets are in a different stage of development and it is expected that the direction of the mutual impact of liquidity and profitability will be opposite.

Research methods: The Granger causality test is applied for the data representing the financial liquidity and profitability ratios.

Main findings: It was found that the mutual impact of liquidity and profitability is not opposite and profitability has a greater influence on financial liquidity in case of both markets which means that although the companies listed on the main and alternative WSE markets differ with regard to the stage of development, their management goals are the same.


Keywords


liquidity; profitability; causality

Full Text:

PDF

References


Bieniasz, A., & Gołaś, Z. (2011). Sprawność zarządzania kapitałem obrotowym i jej wpływ na rentowność małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(22).

Bolek, M. (2018). Determinanty wzrostu przedsiębiorstw na rynku kapitałowym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Deloof, M. (2003). Does working capital management affect profitability of Belgian firms? Journal of Business Finance & Accounting, 30(3–4). doi:10.1111/1468-5957.00008

Dresler, Z. (2014). Rentowność przedsiębiorstw w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Gajdka, J., & Walińska, E. (2008). Zarządzanie finansowe teoria i praktyka, t. 2. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

García-Teruel, P.J., & Martínez-Solano, P. (2007). Effects of working capital management on SME profitability. International Journal of Managerial Finance, 3(2). doi:10.1108/17439130710738718

Gill, A., Biger, N., & Mathur, N. (2010). The relationship between working capital management and profitability: Evidence from the United States. Business and Economics Journal, 10.

Guzik, B. (2006). Statystyczne metody badania związków między rentownością a płynnością bankową. Badania Operacyjne i Decyzje, 3–4.

Hodun, M. (2010). Rentowność przedsiębiorstw przemysłowych w zależności od strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 81.

Jose, M.L., Lancaster, C., & Stevens, J.L. (1996). Corporate returns and cash conversion cycles. Journal of Economics and Finance, 20(1). doi:10.1007/BF02920497

Keller, J., & Pastusiak, R. (2014). Płynność a efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa na przykładzie spółek notowanych na GPW. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 2(300).

Lyroudi, K., & Lazaridis, Y. (2000). The cash conversion cycle and liquidity analysis of the food industry in Greece. Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=236175,

doi:10.2139/ssrn.236175

Michalski, G. (2010). Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu.

Paździor, A. (2009). Zależność między płynnością a rentownością spółek notowanych na GPW w Warszawie. In M. Sierpińska (red.), Zarządzanie fiansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Warszawa: Vizja Press & IT.

Shin, H.H., & Soenen, L. (1998). Efficiency of Working Capital and Corporate Profitability. Financial Practice and Education, 8.

Smyth, D.J., Samuels, J.M., & Tzoannos, J. (1972). Patents, profitability, liquidity and firm size. Applied Economics, 4(1). doi:10.1080/00036847200000037

Stefański, A. (2012). Zależność między okresem konwersji gotówki a rentownością – wyniki badań. Ekonomika i Organizacja Gospodarki, 97.

Syczewska, E.M. (2014). Przyczynowość w sensie Grangera – wybrane metody. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 15(4).

Szczepaniak, P. (1996). Relacje między płynnością a rentownością finansową. Finanse i Bankowość, 3.

Talonpoika, A.M., Kärri, T., Pirttilä, M., & Monto, S. (2016). Defined strategies for financial working capital management. International Journal of Managerial Finance, 12(3). doi:10.1108/IJMF-11-2014-0178

Waściński, T., & Kruk, M. (2010). Analiza powiązań pomiędzy rentownością i płynnością spółek branży cukierniczej notowanych na GPW w Warszawie. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, 84.

Wawryszuk-Misztal, A. (2007). Zależność między zarządzaniem kapitałem obrotowym netto, a rentownością na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Oeconomia, XLI(20).

Wypych, M. (2010). Płynność finansowa jako determinanta zmian poziomu rentowności przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego. In J. Sobiech (red.), Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 142.

Wyrobek, J. (2007). Zależność pomiędzy płynnością, rentownością i upadłością firm. Wyniki badań empirycznych dla polskich spółek giełdowych. In W. Pluta (red.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. Prace Naukowe, 1152. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego.

Zuba, M. (2009). Związek rentowności i płynności finansowe przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Seria: Ekonomia, 1.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2020.54.2.89-101
Data publikacji: 2020-06-29 12:10:47
Data złożenia artykułu: 2019-11-23 13:15:31


Statistics


Total abstract view - 932
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Anna Pluskota, Monika Bolek, Rafał Wolski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.