Well-Being and Satisfaction on the Quality of Professional Life of Young Women. Study Results

Gabriela Matwiej

Abstract


Theoretical background: In recent years, the literature emphasizes the role of employee well-being and work-life balance which are important for the satisfaction of the professional life of employees.

Purpose of the article: Presentation of the level of well-being and satisfaction with the professional life of young women aged 25 to 35 living in the Lublin Voivodeship.

Research methods: Easton and Van Laar survey questionnaire. The study covered 155 women aged 25 to 35 living in the Lublin Voivodeship.

Main findings: The results indicate an average level of satisfaction with working life. The relationship between satisfaction with professional life and having children and the position held was found. In the future, when carrying out research, it is worth considering the nature of the profession performed by women, not just age or having children.


Keywords


well-being; satisfaction; professional life; young women

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bańka, A. (2000). Psychologia organizacji. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (T. 3; s. 321–350). Gdańsk: GWP.

Carlson, D.S., Kacmar, K.M., Wayne, J.H., & Grzywacz, J.G. (2006). Measuring the positive side of the work-family interface: Development and validation of a work-family enrichment scale. Journal of Vocational Behavior, 68(1). doi:10.1016/j.jvb.2005.02.002

Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R.J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49(1). doi:10.1207/s15327752jpa4901_13

Drzeżdżon, W. (2006). Wartości pracy wśród młodzieży szkół zawodowych. Tczew: Bernardinum.

Easton, S.A., & Van Laar, D.L. (2012). User Manual for the Work-Related Quality of Life (WRQoL) Scale: A Measure of Quality of Working Life. Portsmouth: University of Portsmouth.

Easton, S.A., & Van Laar, D.L. (2014). User Manual for the Work-Related Quality of Life (WRQoL) Scale: A Measure of Quality of Working Life. Portsmouth: University of Portsmouth.

Easton, S.A., & Van Laar, D.L. (2018). User Manual for the Work-Related Quality of Life (WRQoL) Scale: A Measure of Quality of Working Life. Portsmouth: University of Portsmouth.

Friedman, S.D., & Greenhaus, J.H. (2000). Work and Family – Allies or Enemies?: What Happens When Business Professionals Confront Life Choices. Oxford: Oxford University Press.

Hildt-Ciupińska, K. (2014). Work-life balance a wiek pracowników. Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka, 10.

Kanter, R.M. (1977). Some Effects of Proportions on Group Life. W: P.P. Rieker, E. Carmen (eds.), The Gender Gap in Psychotherapy (s. 53–78). Boston: Springer.

Karaś, D., & Cieciuch, J. (2017). Polska adaptacja Kwestionariusza Dobrostanu (Psychological Well-Being Scales) Caroll Ryff. Roczniki Psychologiczne, 20(4). doi:10.18290/rpsych.2017.20.4-4pl

Krause, A., Żyta, A., & Nosarzewska, S. (2010). Normalizacja środowiska społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Kreiner, G.E., Hollensbe, E.C., & Sheep, M.L. (2009). Balancing borders and bridges: Negotiating the work-home interface via boundary work tactics. Academy of Management Journal, 52(4). doi:10.5465/amj.2009.43669916

Major, D.A., Morganson, V.J., & Bolen, H.M. (2013). Predictors of Occupational and Organizational Commitment in Information Technology: Exploring Gender Differences and Similarities. Journal of Business and Psychology, 28. doi:10.1007/s10869-012-9282-5

Mendryk, I., & Rakowska, A. (2016). Wpływ postrzeganego wsparcia organizacji na poziom zadowolenia z pracy i dobrostan pracowników w różnym wieku: wyniki badań. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17(2/3).

Niśkiewicz, Z. (2016). Dobrostan psychiczny i jego rola w życiu człowieka. Studia Krytyczne, 3.

Rakowska, A. (2020). Jakość życia zawodowego nauczycieli akademickich – wyniki badań pilotażowych. W: A. Krejner-Nowecka, J. Cewińska (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim – wyzwania (s. 263–277). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Rakowska, A., & Cichorzewska, M. (2019). Rola wartości preferowanych przez pracowników w kontekście kształtowania inkluzywnych organizacji. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 20(6/3).

Schor, J.B. (1991). Global equity and environmental crisis: an argument for reducing working hours in the north. World Development, 19(1). doi:10.1016/0305-750X(91)90039-K

Smoder, A. (2012). Elastyczne formy pracy jako instrument work-life balance. Polityka Społeczna, 39(1).

WHO. (1948). WHO’s Definition of Health: Philosophical Analysis.

Wołowska, A. (2013). Satysfakcja z pracy i jej wyznaczniki a poczucie jakości życia urzędników. Rocznik Andragogiczny, 20. doi:10.12775/RA.2013.006

Worrall, L., & Cooper, C.L. (2006). The Quality of Working Life: Managers’ Health and Well-being. Executive Report. Chartered Management Institute.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2020.54.3.59-66
Data publikacji: 2020-12-01 08:37:57
Data złożenia artykułu: 2020-04-24 13:05:59


Statistics


Total abstract view - 1283
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Gabriela Barbara Matwiej

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.