Rating of the creditworthiness of small and medium-sized enterprises and dilemmas connected with it

Paweł Baltyn

Abstract


In the article, there was an attempt to classity the problems connected with the issue of the credit- worthiness of small and medium-sized enterprises in the Polish legal system. The considerations started from the definitions of small and medium-sized enterprises within the meaning in various legal acts in Poland. The main groups were indicated by dilemmas as they relate to the problems and their duration. Based on personal experience of the author, there was an attempt on classification of these problems.

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Juszczyk S., Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2008, s. 17, http://www.wne.sggw.pl/ czasopisma/pdf/EIOGZ_2008_nr66_s17.pdf.

Maćkowiak E., Zarządzanie efektywnością finansową współczesnego przedsiębiorstwa a jego wartość, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2011, nr 47, s. 113.

Rozporządzenie Komisji (WE) z dnia 6 sierpnia 2008 r. nr 800/2008, załącznik I.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, Dz. U. z dnia 18 grudnia 2002 r.

Szyszka A., Behawioralne aspekty kryzysu finansowego, „Bank i Kredyt" 2009, nr 40, s. 6.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2004, Nr 54 poz. 535.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994, Nr 121 poz. 591.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. 2004, Nr 173 poz. 1807.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przy- chodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U. 1998 r, Nr 144 poz. 930.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. poz. 1475.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.3.19
Data publikacji: 2015-05-23 19:36:23
Data złożenia artykułu: 2015-04-16 16:40:14


Statistics


Total abstract view - 549
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.