Panika klientów banków a instrumenty szokowe dezaktywacji

Paweł Dec, Piotr Masiukiewicz

Streszczenie w języku polskim


Prezentowany artykuł dotyczy problemu występowania paniki klientów w bankach na świecie. Zjawisko to po ostatnim kryzysie finansowym zdecydowanie się nasiliło, stąd celowym wydaje się podjęcie próby analizy tego tematu. Problem zarządzania paniką w bankach czy na rynkach finansowych jest niezwykle złożoną kwestią wymagającą zarówno ujęcia teoretycznego, jak i praktycznego. Autorzy podjęli próbę scharakteryzowania paniki jako zjawiska socjoekonomicznego. Poddali analizie behawioralne aspekty paniki i instrumenty jej dezaktywacji. Ponadto opisano przykłady runu na kasy w Europie. Przeprowadzone badania pokazały nie tylko złożoność problemu, ale również skuteczność i zawodność pewnych instrumentów ograniczających, czy wręcz likwidujących, panikę na rynku. 


Słowa kluczowe


czynniki behawioralne; dezaktywacja; panika; run na banki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bansal R., Kiku D., Yaron A., Long Run Risk Macroeconomy and Asset Prices, “American Economy Review” 2010, Vol. 100, No. 2.

Dec P., Masiukiewicz P., Application of Marketing Instruments in the Banking Crisis, [w:] M. Kaczmarczyk (ed.), Faces of Social Communication. Around the Issues of Marketing and Public Relations in Contemporary Society, OW Humanitas, Verbum, Praha 2013.

Freixas X., Rochet J.C., Microeconomics of Banking, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts 1999.

Heffernan S., Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Kiepas M., Panika w Rosji, złoty i GPW obrywają rykoszetem, Admiral Markets, 16.12.2014, www.alebank.pl [data dostępu: 20.02.2015].

Kindleberger Ch.P., Manias, Panic and Crashes: a History of Financial Crises, J. Wiley & Sons, New York 1996.

Kryzys bankowy w Bułgarii, 20 czerwca 2014, www.forbes.pl/kryzys-bankowy-w-bulgarii,artykuly,178560,1,1.html [data dostępu: 20.01.2015].

Levy-Yeyati E., Soledad Martinez Peria M., Schumkler S.L., Depositor Behavior under Macroeconomic Risk: Evidence from Bank Runs in Emerging Economies, “Journal of Money, Credit and Banking” 2010, Vol. 42, No. 4.

Masiukiewicz P., Change of Trust in the Crisis versus Client’s Capital Lose, [w:] B. Dobiegała-Korona, P. Masiukiewicz (eds.), Customer Value Creation. Theory and Practice, Warsaw School of Economics Press, Warszawa 2012.

Masiukiewicz P., Crisis Taxes – Threats and Opportunities, “Baltic Rim Economies Journal” 2014, No. 2.

Masiukiewicz P., Panika jako przyczyna migracji klientów w kryzysie finansowym, [w:] B. Dobiegała-Korona (red.), Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Masiukiewicz P., Zarządzanie sanacją banku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.

Masiukiewicz P. (red.), Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.

Pronina L., Kuznetsov V., Galouchko K., Ruble Slides to Lowest Since December Panic on Surprise Rate Cut, www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-30/ruble-breaches-70-per-dollar-after-russia-s-surprise-rate-cut [data dostępu: 26.02.2015].

Puls Biznesu, Widać panikę w rosyjskim systemie bankowym, 16 grudnia 2014, www.pb.pl/3957738,64024,widac-panike-w-rosyjskim-systemie-bankowym [data dostępu: 24.02.2015].

Schooner H.M., Taylor M.W., Regulation of Global Banking. Principles and Policies, Elsevier, Amsterdam 2010.

Tanas O., Andrianova A., Russia Defends Ruble With Biggest Rate Rise Since 1998, www.bloomberg.com/news/articles/2014-12-15/russia-increases-key-interest-rate-to-17-to-stem-ruble-decline [data dostępu: 20.02.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.107
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:26
Data złożenia artykułu: 2015-07-09 22:29:54


Statystyki


Widoczność abstraktów - 492
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Paweł Dec, Piotr Masiukiewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.