Digitalization along with 5G and 6G Networks – Determinants and Consequences

Elżbieta Skrzypek

Streszczenie w języku polskim


Digitalization is a process which enters all areas of human, business, and social activity. It is a significant megatrend in business transformation. It serves as a source of innovation, a tool for value creation, and an infrastructure facilitating access to the Internet. It is a necessity when living in the network society, as it allows for greater flexibility in reacting to the changing environment. Digitalization involves communication, distribution, products, and services. It brings specific benefits to organizations operating in the network society. It is the major source of innovation, as well as the essence of technological development of the industry, therefore, further development of digital business might be expected. 5G and 6G networks are a requisite condition for Polish enterprises to join global production and service networks. Furthermore, these networks create opportunities for development in the field of economy and in the social sphere. The development of digitalization along with 5G and 6G networks raises both hope and concern, hence entailing an urgent need to raise public awareness in this respect as well. The aim of the article is to illustrate the role, importance, determinants, and consequences of digitalization for organizational management in the network society. In the face of a rapidly changing environment full of hazards and uncertainty, digitalization emerges as a way of conducting business, which enables companies to reach a greater number of customers and improve operational efficiency. The article also refers to the determinants and consequences of 5G and 6G networks. The applied research methods include an extensive analysis of the existing literature and inference based on the data available.


Słowa kluczowe


digitalization; network; society; 5G and 6G networks; information technologies

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


G, LTE, 3G, 2G – czym różnią się od siebie poszczególne technologie? Retrieved from https://dailyweb.pl/4g-lte-3g-2g-czym-roznia-sie-od-siebie-poszczegolne-technologie/

Buła, P., & Nogalski, B. (2020). The Future of Management. Industry 4.0 and Digitalization. Cracow: Jagiellonian University Press.

Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa: PWN.

Catlin, T., Scanlan, J., & Willmott, P. (2015). Raising Your Digital Quotient. Retrieved from http://www.mc kinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-fiance/our-insigts/raising-your-digital-quotient

Dobrowolski, W., & Dobrowolska, A. (2015). Zapewnienie jakości procesów usługowych wspomaganych informatycznie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 852(117), 51–59.

Dorner, K., & Edelman, D. (2015). What ‘Digital’ Really Means. Retrieved from http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/what-digital-really-means

Drążek, Z., & Komorowski, T.M. (2015). Zarządzanie zasobami cyfrowymi na przykładzie muzeów bałtyckich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 852(117), 61–71.

Drucker, P. (2002). Managing in the Next Society. New York: St. Martin Press.

vor dem Esche, J., & hennig-Thurau, T. (2014). German Digitalization Consumer Report 2014. Munster: MCM Publishing.

Gajewski, J., Paprocki, W., & Pieriegud, J. (Eds.) (2016). Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych. Gdańsk: Gdańska Akademia Bankowa.

Gawrysiak, P. (2008). Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej. Warszawa: PWN.

Grendys, A. (2020). Kiedy operatorzy uruchomią 6G? Retrieved from https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/kiedy-operatorzy-uruchomia-6g?=EALalQobChM19F

van den heuvel, S., & Bondarouk, T. (2017). The Rise (and Fall?) of hR Analytics. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 4(2).

Ignar, M. (2019). Co to jest 5G? Zalety i zagrożenia sieci 5G. Retrieved from https://www.komputronikpl/informacje/co-to-jest-5g-zalety-i-zagrozenia-sieci-5g/

Jain, P., & Jain, P. (2020). Understanding the Concept ofhR Analytics. International Journal on Emerging Technologies, 11(2), 644–652.

Jaroszewski, D. (2020). Wszystko co musisz wiedzieć o technologii 5G. Retrieved from https://allegro.pl/artykul-wszystko-co-musisz-wiedziec-o-technologii-5G

Kijek, M., Angowski, M., & Skrzypek, A. (2020). Millennials Use of Social Media in Product Innovation Purchasing Processes. Journal of Computer Information Systems, 60(1), 9–17. doi:10.1080/08874417.2019.1604104

Krawczyk, A. (2019a). 5G – rewolucja czy ewolucja? Retrieved from elektrofakty.pl/2019/03/18/5g-re wolucja-czy-ewolucja/

Krawczyk, A. (2019b). Technologia 6G – niedaleka przyszłość? Retrieved from http://elektrofakty.pl/2018/06/28/technologia-6g-niedaleka-przyszlosc/

Kulisiewicz, T. (2015). Cyfryzacja gospodarki i administracji. Stan, trendy, perspektywy. Gdańsk: Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem.

Laskowska-Rutkowska, A. (2020). Cyfryzacja w zarządzaniu. Warszawa: CeDeWu.

Nowak, M.U. (2019). Cyfryzacja – na czym polega i jaka ma być z niej korzyść dla przedsiębiorcy. Retrieved from https://digitalandmore.pl/cyfryzacja-na-czym-polega-i-jaka-ma-byc-z-niej-korzysc-dla-przedsiebiorcy/

Olszak, C., & Ziemba, E. (2007). Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Warszawa: PWN.

Paliszkiewicz, J. (2020). Management and Information Technology: New Challenges. Warsaw: Warsaw University of Life Sciences Press.

Persona, M. (2019). Co to jest sieć 6G i co już o niej wiemy? Retrieved from https://nafalinauki.pl/co-tojest-siec-6g-i-co-juz-o-niej-wiemy/

Pieriegud, J. (2016). Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa. Wymiar globalny, europejski i krajowy. In J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (Eds.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa. Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych (pp. 11–38). Gdańsk: Gdańska Akademia Bankowa.

Pisarek, W. (2006). Słownik terminologii medialnej. Kraków: Universitas.

Pluciński, M. (2015). Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 852(117).

Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa strategia rozwoju kraju. (2011). Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Rickards, T., Smaje, K., & Sohoni, V. (2015). Transformers in chief: The new chief digital offier. Retrieved from http://www.mckinsey.com/business-functions/organization/ourinsigts/transformer-in-chief-thenew-digital-offier

Rojek, M. (2016). Czym jest cyfryzacja?. Retrieved from https://ceo.com.pl/marcin-rojek-czym-jest-cy-fryzacja-79635

Ross, P. (2011). how to Keep Your head above the Cloud: Changing ICT Worker Skill Sets in a Cloud Computing Environment. The Employment Relations Record, 11(1), 62–74.

Skrzypek, A. (2019). Dojrzałość i doskonalenie organizacji. Toruń: TNOiK.

Skrzypek, A. (2020). Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie sieciowym. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-humanistycznego.

Stój, E. (2020). Motorola pyta o sieć 5G – wywiad z ekspertem z Instytutu Lema. Retrieved from https://www.purepc.pl/motorola-pyta-o-siec-5g-wywiad-z-ekspertem-z-instytutu-lema

Sutter, B., & Ballard, B. (n.d.). Teaching an Elephant to dance. Intentional Evolution Across Teams, Processes and Applications. E-book. Red hat. Retrieved from https://www.redhat.com/cms/managed-fies/mi-middlew

Swanson, J. (2018). Monsanto CIO: How we got started with digital transformation. Retrieved from https://enterprisersproject.com/article/2018/6/monsanto-cio-how-we-got-started-digital-transformation

Twaróg, J., & Mieczkowski, P. (2019). Krótka opowieść o społeczeństwie 5.0, czyli jak żyć i funkcjonować w dobie gospodarki 4.0 i sieci 5G. Warszawa: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji.

Wilkowski, M. (2013). Wprowadzenie do historii cyfrowej. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej.

Yano, K. (2017). how Artifiial Intelligence Will Change HR. People & Strategy, 40(3).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2021.55.1.51-66
Data publikacji: 2021-05-11 08:57:02
Data złożenia artykułu: 2020-11-16 18:14:10


Statystyki

Widoczność abstraktów - 354
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Elżbieta Skrzypek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.