Waluta lokalna – empiryczna analiza poziomu znajomości i akceptacji wśród przedstawicieli młodego pokolenia

Mirosław Sołtysiak

Streszczenie w języku polskim


Uzasadnienie teoretyczne: Zagadnienie funkcjonowania walut lokalnych jest bardzo rzadko poruszane w literaturze polskiej, brak jest całościowych opracowań na ten temat. Aktualnie na świecie funkcjonuje kilka tysięcy walut lokalnych, których emisja ma na celu pobudzenie lokalnej gospodarki. W Polsce również podejmowane są próby wprowadzenia do obiegu walut lokalnych, dlatego istotne jest zbadanie, jaki stosunek do takiej waluty mają obywatele.

Cel artykułu: Określenie poziomu znajomości zagadnień związanych z funkcjonowaniem walut lokalnych wśród przedstawicieli młodego pokolenia Polaków oraz zbadanie ich postawy odnośnie do wprowadzenia do obrotu takiej waluty.

Metody badawcze: Analiza poziomu znajomości i akceptacji walut lokalnych wśród przedstawicieli młodego pokolenia Polaków została oparta na badaniach własnych i przeglądzie literatury przedmiotu. Dane wykorzystane w analizie uzyskano z badania ankietowego przeprowadzonego na grupie 784 respondentów w wieku 18–25 lat w okresie od stycznia do lutego 2020 roku.

Główne wnioski: Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że wśród przedstawicieli młodego pokolenia Polaków zagadnienia związane z funkcjonowaniem waluty lokalnej są znane w minimalnym stopniu. Prawie połowa z nich uważa, że w miejscu ich zamieszkania nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowej waluty uzupełniającej. Niemal 25% respondentów zadeklarowało chęć dokonywania płatności w walucie lokalnej, co pozwala na stwierdzenie, że w Polsce istnieją możliwości do rozwoju walut lokalnych. Emitentami takiej waluty powinny być podmioty posiadające wysoki poziom zaufania społecznego oraz gwarancje państwowe. Zdaniem ankietowanych najlepsza do realizacji transakcji przy pomocy waluty lokalnej jest forma elektroniczna.


Słowa kluczowe


waluta lokalna; emisja; młode pokolenie Polaków

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Collom, E. (2011). Motivations and differential participation in a community currency system: The dynamics within a local social movement organization. Sociological Forum, 26(1), 144–168. doi:10.1111/j.1573-7861.2010.01228.x

Kennedy, M., & Lietaer, B. (2004). Regional-währungen. München: Riemann.

Kennedy, M., Lietaer, B., & Rogers J. (2012). People Money: The Promise of Regional Currencies. London: Triarchy Press.

Lietaer, B. (1999). Das Geld der Zukunft. München: Riemann.

Lietaer, B. (2004). Complementary Currencies in Japan Today: History, Originality and Relevance. International Journal of Community Currency Research, 8, 1–23.

Ranalli, B. (2013). Local Currencies: A Potential Solution for Liquidity Problems in Refugee Camp Economies. Journal of Refugee Studies, 26(4), 422–433. doi:10.1093/jrs/fet049

Sołtysiak, M. (2020). Rynek walutowy – pojęcia i ćwiczenia. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Tóth, I.B. (2011). The Function of Local Currencies in Local Economic Development. Public Finance Quarterly, State Audit Office of Hungary, 56(1), 67–78.

Volkmann, K. (2012). Solidarity economy between a focus on the local and a global view. International Journal of Community Currency Research, 16(D), 97–105.

NETOGRAFIA

Rébillard, C. (2019). L’eusko basque, première monnaie locale européenne. Pobrane z: https://reporterre.net/L-eusko-basque-premiere-monnaie-locale-europeenne

Swann, R., & Witt, S. (1995). Local Currencies: Catalysts for Sustainable Regional Economies. Pobrane z: www.complementarycurrency.org/ccLibrary/materials/local_currencies_catalysts.pdf

www1: www.bocskaikorona.hu

www2: www.economie.gouv.fr/files/loi_ess_mesures.pdf

www3: www.energiemetropole.at/information/sehenswuerdigkeiten/freigeld

www4: www.heimat.woergl.at/verschiedenes/freigeld-woergl

www5: www.ooegeschichte.at/themen/politik-recht-und-gesellschaft/der-rest-ist-oesterreich/wirtschaft/woergler-schilling

www6: www.rtl.fr/actu/conso/une-nouvelle-monnaie-doit-rentrer-en-circulation-a-paris-7788396230

www7: www.solatoi.be/les-monnaies-locales-en-belgique-et-plus

www8: www.unterguggenberger.org/woergler-freigeld-historisch
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2021.55.1.67-84
Data publikacji: 2021-05-11 08:57:03
Data złożenia artykułu: 2021-01-17 09:05:02


Statystyki

Widoczność abstraktów - 227
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Mirosław Sołtysiak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.