The Role of Social Media in the Enterprise’s Communication with Its Stakeholders

Wioletta Sylwia Wereda

Abstract


The aim of the article is to present the role of social media in the process of communication between the company and its stakeholders, with the use of new tools. ICT tools enable rich and unlimited communication of each organization with each stakeholder. From the point of view of enterprises, this leads to a dramatic reduction in transaction costs, an increase in the effectiveness of managing contacts with interest groups, as well as spatial development and range of operations. In order to minimize marketing and promotional costs, enterprises look for all possible communication tools to reach the largest group of recipients of their message. A prime example is the phenomenon of social media, or internet “creations” that allow users to create and exchange user-generated content in order to create “crowd wisdom” used by businesses. The considerations contained in the article are an element of research on the role of social media in communicating with its stakeholders. The article is both in theoretical and practical knowledge. The subjects of the research are medium and large enterprises from the high technology service sector in Poland.


Keywords


net-generation; communication; stakeholders; social media; high technology services sector

Full Text:

PDF

References


Adamczewski, P. (2018). Organizacja data-driven w ewolucji transformacji cyfrowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 527, 11–24.

Boele, R., Fabig, H., & Wheeler, D. (2001). Shell, Nigeria and the Ogoni. A Study in Unsustainable Development. Sustainable Development, 9(2), 74–86. https://doi.org/10.1002/sd.161

Bonek, T., & Smaga, M. (2012). Biznes w Internecie: Praktyczny poradnik o marketingu, sprzedaży, public relations on-line i promocji w mediach społecznościowych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Castelló, I., Morsing, M., & Schultz, F. (2013). Communicative Dynamics and the Polyphony of Corporate Social Responsibility in the Network Society. Journal of Business Ethics, 118(4), 683–694.

Chabik, J. (2014). Internet rzeczy – rewolucja tuż za rogiem. Retrieved from https://www.ican.pl/b/internet-rzeczy---rewolucja-tuz-za-rogiem/aVVLbQML

Chambers, C. (2006). Murdoch Will Earn a Payday from MySpace. Forbes, 30 March.

Chua, A.Y.-K, & Snehasish, B. (2013). Customer Knowledge Management Via Social Media: The Case of Starbucks. Journal of Knowledge Management, 17(2). https://doi.org/10.1108/13673271311315196

Classic: Social Media Landscape 2020. Retrieved from https://hichamsouilmi.tumblr.com

Drzazga, M. (2013). Media społecznościowe w procesie komunikacji marketingowej przedsiębiorstw handlu detalicznego z rynkiem. Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 140, 98–111.

Evans, L. (2011). Social media marketing: Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych. Gliwice: Helion.

GUS. (2015). Nauka i technika w 2014 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie / Główny Urząd Statystyczny. Warszawa.

Kang, J., & Hustvedt, G. (2014). Building Trust between Consumers and Corporations: The Role of Consumer Perceptions of Transparency and Social Responsibility. Journal of Business Ethics, 125(2), 253–265.

Kaplan, A.M., & Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), 59–68. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003

Korpus, J., & Banach, Ł. (2017). Przedsiębiorstwa z sektora wysokich technologii w erze gospodarki cyfrowej. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 3(806), 132–140.

Kose, U. (2016). Ideas on the Future of Intelligent Web-Based E-Learning. In U. Kose & D. Koc (Eds.), Artificial Intelligence Applications in Distance Education (pp. 285–297). Hershey: IGI Global.

Krumay, B., & Geyer, S. (2016). The Role of Social Media for Stakeholder Involvement: A Literature Review. 29th Bled eConference. Digital Economy, June 19–22, Bled, Slovenia.

Mangold, W.G., & Faulds, D.J. (2009). Social Media: The New Hybrid Element of the Promotion Mix. Business Horizons, 52(4), 357–365.

Meri, T. (2008). High-Tech Knowledge-Intensive Services. Mostly Concentrated in Capital Regions. Science and Technology, 18.

Meske, C., & Stieglitz, S. (2013). Adoption and Use of Social Media in Small and Medium-Sized Enterprises. In F. Harmsen & H.A. Proper (Eds.), Practice-Driven Research on Enterprise Transformation (pp. 61–75). Berlin – Heidelberg: Springer.

Moffat, K., & Zhang, A. (2014). The Paths to Social Licence to Operate: An Integrative Model Explaining Community Acceptance of Mining. Resources Policy, 39, 61–70. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2013.11.003

Murugesan, S. (2010). Handbook of Research on Web 2.0, 3.0, and X.0: Technologies, Business, and Social Applications. Hershey – New York: Information Science Reference.

Mustonen, P. (2010). Social Media: A New Way to Success? Turku: Turku School of Economics.

Narayanan, V.K., & Colarelli O’Connor, G. (2010). Encyclopedia of Technology and Innovation Management. Chichester: Wiley.

Networked Digital. (2010). Model ewolucji internetu: wersja 0.3. Retrieved from http://networkeddigital.com/2010/03/28/model-ewolucji-internetu-wersja-0-3/

Niedbalska, G. (1999). Definicje pojęć z zakresu statystyki nauki i techniki. Warszawa: GUS.

Noskova, T., Pavlova, T., & Iakovleva O. (2015). Web 3.0 Technologies and Transformation of Pedagogical Activities. In T. Issa & P. Isaías (Eds.), Artificial Intelligence Technologies and the Evolution of Web 3.0 (pp. 16–36). Hershey: IGI Global.

Obar, J.A., & Wildman, S.S. (2015). Social Media Defiition and the Governance Challenge: An Introduction to the Special Issue. Telecommunications Policy, 39(9), 745–750. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2647377

OECD. (2011). Technology Intensity Defiition. Annex 1. OECD Publishing. Retrieved from www.oecd.org/sti/ind/48350231.pdf

Okonek, P. (2009). e-PR czyli jak skutecznie prowadzić PR w sieci. Warszawa: PARP.

Olędzki, J., & Tworzydło, D. (red.) (2009). Leksykon Public Relations. Rzeszów: Newsline.

Owen, J.R., & Kemp, D. (2013). Social Licence and Mining: A Critical Perspective. Resources Policy, 38(1), 29–35. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2012.06.016

Pavitt, H. (2012). No Place to Hide: New Technological Advances in Web 2.0 and Social Media May Force Organisations to Improve Their Corporate Social Responsibility. Social Alternatives, 3.

Skinner, C. (2016). Value Web. How Fintech Firms are Using Bitcoin Blockchain and Mobile Technologies to Create the Internet of Value. Singapore: Marshall Cavendish Business.

Skinner, C. (2018). Cyfrowi ludzie. Nasza czwarta rewolucja. Warszawa: Poltex.

Stawarz-García, B. (2018). Content Marketing i Social Media. Jak przyciągnąć klientów. Warszawa: PWN.

Sumara, K., Krzycki M., Prokurat S., & Kubisiak, P. (2012). Raport z badania: Polskie firmy w mediach społecznościowych. Harvard Business Review Polska.

Szwajca, D. (2016). Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa. Budowa i odbudowa zaufania interesariuszy. Warszawa: CeDeWu.

Warhurst, A. (2001). Corporate Citizenship and Corporate Social Investment Drivers of Tri-Sector Partnerships. Journal of Corporate Citizenship, 1.

Wereda, W. (2018). Model of Building Stakeholder Engagement in the Functioning of the Organization – Trust and Risk. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, 52(6).

Wereda, W., & Kowalska, J. (2021). Współczesny marketing i profesjonalna sprzedaż. Era cyfrowa, obywatel sieci, współczesny sprzedawca. Warszawa: WAT.

Wojnicka, E., Klimczak, P., Wojnicka, M., & Dąbkowski, J. (2006). Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku. Warszawa: PARP.

Zakrzewska-Bielawska, A. (2011). Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 1095.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2021.55.3.133-146
Data publikacji: 2021-11-24 12:10:24
Data złożenia artykułu: 2021-02-04 09:25:48


Statistics


Total abstract view - 681
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Wioletta Sylwia Wereda

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.