Struktura firm rodzinnych a jakość portfela kredytowego na przykładzie wybranych banków spółdzielczych

Artur Stefański

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest ocena jakości portfela kredytowego przedsiębiorstw rodzinnych w wybranych bankach spółdzielczych według danych za trzeci kwartał 2014 r. z uwzględnieniem struktury finansowanych firm rodzinnych. Analizę oparto na danych pierwotnych, które pochodzą z dwóch banków spółdzielczych. Portfel kredytów dla firm rodzinnych jest lepszy niż cały portfel kredytów gospodarczych, jednak w ostatnich latach ulega systematycznemu pogorszeniu. Jakość portfela kredytów dla firm rodzinnych jest zależna od wieku podmiotu, sukcesji oraz relacji liczby członków rodziny zaangażowanych w firmę wobec łącznej liczby pracowników.


Słowa kluczowe


firmy rodzinne; jakość portfela kredytowego; banki spółdzielcze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anderson R., Reeb D.M., Founding Family Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P500, “Journal of finance” 2003, No. 58.

Di Giuli A., Caseli S., Gatti S., Are Small Family Firms Financial Sophisticated, “Journal of Banking and Finance” 2011, No. 35.

Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w latach 2007–2013 i III kwartale 2014 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008–2014.

Klein S.B., Family Businesses in Germany. Significance and Structure, “Family Business Review” 2000, No. 3.

Litz R.A, Two Sides of a One-Sided Phenomenon: Conceptualizing the Family Business and Business Family as a Mobius Strip, “Family Business Review” 2008, No. 3.

Łapiński J., Nieć M., Rzeźnik G., Zakrzewski R., Działalność sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów UE, [w:] A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013, PARP, Warszawa 2014.

Overview of Family-Business-Relevant Issues: Research, Networks, Policy Measures and Existing Studies, Final Report of the Expert Group, European Commission, November 2009.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. 2008, nr 235, poz. 1589).

Safin K., Pluta J., Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Analiza wstępnych wyników badań, [w:] A. Marjański, M.R. Contreras Loera (red.), Firmy rodzinne – współczesne nurty badań i praktyki zarządzania, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2014, t. XV, z. 7.

Stradomski M., Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa 2010.

Surdej A., Firmy rodzinne w perspektywie instytucjonalnych mechanizmów rozwoju państw nisko rozwiniętych: zarys problematyki, [w:] A. Marjański, M.R. Contreras Loera (red.), Firmy rodzinne – współczesne nurty badań i praktyki zarządzania, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2014, t. XV, z. 7.

Surdej A., Wach K., Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa 2010.

www.knf.gov.pl [data dostępu: 05.05.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.549
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:49
Data złożenia artykułu: 2015-07-12 11:33:37


Statystyki

Widoczność abstraktów - 171
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Artur Stefański

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.