The Structure of Family-Owned Companies and the Quality of a Credit Portfolio – the Analysis Based on Selected Cooperative Banks

Artur Stefański

Abstract


The main objective of the article is to assess the quality of credit portfolios of family-owned companies, taking into account the structure of those companies, in selected cooperative banks according to the data from the third quarter of 2014. The analysis was based on primary data which were provided by two cooperative banks. A credit portfolio offered to family businesses is better than the entire portfolio of economic credits, however, in recent years, its quality which depends on the age of a business entity, succession and the relation between the number of family members engaged in running the company and the total number of employees, has been deteriorating regularly.


Keywords


family business; quality of credit portfolio; cooperative banks

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Anderson R., Reeb D.M., Founding Family Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P500, “Journal of finance” 2003, No. 58.

Di Giuli A., Caseli S., Gatti S., Are Small Family Firms Financial Sophisticated, “Journal of Banking and Finance” 2011, No. 35.

Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w latach 2007–2013 i III kwartale 2014 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008–2014.

Klein S.B., Family Businesses in Germany. Significance and Structure, “Family Business Review” 2000, No. 3.

Litz R.A, Two Sides of a One-Sided Phenomenon: Conceptualizing the Family Business and Business Family as a Mobius Strip, “Family Business Review” 2008, No. 3.

Łapiński J., Nieć M., Rzeźnik G., Zakrzewski R., Działalność sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów UE, [w:] A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013, PARP, Warszawa 2014.

Overview of Family-Business-Relevant Issues: Research, Networks, Policy Measures and Existing Studies, Final Report of the Expert Group, European Commission, November 2009.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. 2008, nr 235, poz. 1589).

Safin K., Pluta J., Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Analiza wstępnych wyników badań, [w:] A. Marjański, M.R. Contreras Loera (red.), Firmy rodzinne – współczesne nurty badań i praktyki zarządzania, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2014, t. XV, z. 7.

Stradomski M., Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa 2010.

Surdej A., Firmy rodzinne w perspektywie instytucjonalnych mechanizmów rozwoju państw nisko rozwiniętych: zarys problematyki, [w:] A. Marjański, M.R. Contreras Loera (red.), Firmy rodzinne – współczesne nurty badań i praktyki zarządzania, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2014, t. XV, z. 7.

Surdej A., Wach K., Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa 2010.

www.knf.gov.pl [data dostępu: 05.05.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.549
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:49
Data złożenia artykułu: 2015-07-12 11:33:37


Statistics


Total abstract view - 600
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Artur Stefański

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.