The Most Economically Advantageous Offer in the Light of the Last Amendment of Public Procurement Law on the Example of Protection Services

Wacława Starzyńska, Mateusz Hałka

Abstract


In the paper, the role of a model of the most economically advantageous offer as an active tool of decision making by public entities is presented. Special attention is paid to the amendment of the Law of public procurement in this area. The work analyzes the legal framework for public procurement in relation to methods of awarding contracts on the example of persons and property services. The exploratory study intended to explain how the last changes in public procurement system influenced structure of public contracts. Analysis is based on the findings of the other authors, reports of Public Procurement Office, legal regulations and own study which used data coming from the Bulletin of Public Procurement.

 


Keywords


the most economically advantageous offer; the Public Procurement Law; services of persons and property protection

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Biuletyn Zamówień Publicznych, www.uzp.gov.pl [data dostępu: 10.05.2015].

Mazurek G., Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych – K=komentarz praktyczny, Presscom, Wrocław 2014.

Olszewska-Stompel J., Stompel M., Prawo zamówień publicznych. Wybór najkorzystniejszej oferty i zawieranie umów, Wydawnictwo LEX, Warszawa 2013.

Piróg J., Prawo zamówień publicznych – Komentarz, wyd. 13, C.H. Beck, Warszawa 2015.

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r., UZP, Warszawa 2014.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1232).

Wysocki J., Praktyki stosowane w zamówieniach publicznych na usługi ochrony, „Przetargi Publiczne” 2014, nr 9.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.539
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:48
Data złożenia artykułu: 2015-07-13 12:34:45


Statistics


Total abstract view - 316
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Wacława Starzyńska, Mateusz Hałka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.