The Workplace and Work-Life Balance during the COVID-19 Pandemic

Urszula Bukowska, Małgorzata Tyrańska, Sylwia Wiśniewska

Abstract


Theoretical background: The article presents the results of research on the relationship between the workplace and work-life balance experienced by employees. In the article, the workplace is understood as a physical space where employees are located. The first part of the article presents the results of the analysis of the literature on the subject related to the key issues. The subsequent part focuses on presenting the opinions collected by the authors during the empirical research conducted with the use of a questionnaire among professionally active people. The subject matter of the research was the workplace of the respondents in the context of work-life balance. The experiences of the respondents before and during the COVID-19 pandemic were analysed statistically.

Purpose of the article: The aim of the article was to identify the relationship between work and private life experienced by employees during the COVID-19 pandemic.

Research methods: The theoretical part of the article was created as a result of the analysis of the literature on the subject which was conducted in the period between December 2020 and April 2021. The empirical part of the article presents the results of a survey conducted with the use of a questionnaire, in which the people from a number of enterprises took part as respondents.

Main findings: It was found that there is a relationship between the workplace and work-life balance experienced by employees during the COVID-19 pandemic. It should be emphasized that under the conditions of the COVID-19 pandemic, the ability to achieve work-life balance has become much more difficult.


Keywords


workplace; remote work; work-life balance; work-life integration

Full Text:

PDF

References


Abele, A.E., & Volmer, J. (2011). Dual-Career Couples: Specifi Challenges for Work-Life Integration. In S. Kaiser, M.J. Ringlstetter, D.R. Eikhof, & M. Pina e Cunha (Eds.), Creating Balance?: International Perspectives on the Work-Life Integration of Professionals (pp. 173–189). Heidelberg: Springer.

Borkowska, S. (2011). Ile pracy, ile życia poza nią? In S. Borkowska (red.), Programy praca–życie. Z teorii i praktyki (pp. 5-44). Warszawa: IPiSS.

Bouncken, R.B., Aslam, M.M., & Qiu, Y. (2021). Coworking spaces: understanding, using, and managing sociomateriality. Business Horizons, 64(1), 119-130. doi: 10.1016/j.bushor.2020.09.010.

Chudy-Laskowska, K. (2019). Work-life balance w firmach transportowych i w pracy kierowców zawodowych. In T. Piecuch, E. Szczygieł (red.), Work-life balance w teorii i praktyce funkcjonowania współczesnych organizacji (pp. 49-64). Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Clark, S.C. (2000). Work/family border theory: a new theory of work/family balance. Human Relations, 53(6), 747-770. doi: 10.1177/0018726700536001.

Clutterbuck, D. (2005). Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Głogosz, D. (2008). Działania na rzecz równowagi praca-życie-rodzina. In C. Sadowska-Snarska (red.), Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca-życie-rodzina (pp. 37-50). Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.

Golden, T.D., Veiga, J.F., & Simsek, Z. (2006). Telecommuting’s Differential Impact on Work-family Conflct: Is There No Place Like home? Journal of Applied Psychology, 91(6), 1340–1350.

Grady, G., & McCarthy, A.M. (2008). Work-Life Integration: Experiences of Mid-Career Professional Working Mothers. Journal of Managerial Psychology, 23(5), 599–622. https://doi.org/10.1108/02683940810884559

Greenhaus, H.J., Collins, K.M., & Shaw, J.D. (2003). The relation between work-family balance and quality of life. Journal of Vocational Behaviour, 63, 510-531. doi: 10.1016/S0001-8791(02)00042-8.

Hildt-Ciupińska, K., & Pawłowska-Cyprysiak, K. (2019). Elastyczni i zrównoważeni pracownicy. Równowaga praca – życie w kontekście elastycznych form zatrudnienia. Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Illegems, V., Verbeke, A., & S’Jegers, R. (2001). The organizational context of teleworking implementation. Technological Forecasting & Social Change, 68, 275-291. doi: 10.1016/S0040-1625(00)00105-0.

ILO. (1981). Occupational Safety and Health Convention (No. 155). Retrieved from https://www.ilo.org/dyn/normlex/en.

ILO. (2009). Guidelines on occupational safety and health management systems, ILO-OSH 2001 Geneva, International Labour Office. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107727.pdf.

Kniffi, K.M., Narayanan, J., Anseel, F., Antonakis, J., Ashford, S.P., Bakker, A.B., Bamberger, P., Bapuji, h., Bhave, D.P., Choi, V.K., Creary, S.J., Demerouti, E., Flynn, F.J., Gelfand, M.J., Greer, L.L., Johns, G., Klein, P.G., Lee, S.Y., & van Vugt, M. (2020). COVID-19 and the Workplace: Implications, Issues, and Insights for future Research and Action. American Psychologist, 76(1), 63–77. https://doi.org/10.1037/amp00 00716

Krzyszkowska- Dąbrowska, M. (2020). Praca zdalna: praktyczny przewodnik. Warszawa: Wolters Kluwer.

Książek, D. (2013). Miejsce pracy jako istotny element umowy o pracę. Warszawa: Wolters Kluwer.

Munjal, S. (2017). Work-Life-Integration Through flexible Work Arrangements: A holistic Approach to Work Life Balance. Journal of Maharaja Agrasen College of Higher Education, 4(1), 1–8. https://doi.org/10.2139/ssrn.3379084

Nilles, J.M. (2003). Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załogą. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

Sęczkowska, K. (2019). Praca emocjonalna i równowaga praca-życie we współczesnym świecie. Problemy Nauk Humanistycznych i Społecznych, 1, 8-13.

Sidor-Rządkowska, M. (2021). Kształtowanie przestrzeni pracy. Praca w biurze, praca zdalna, coworking. Warszawa: Wolters Kluwer.

Spytek-Bandurska, G. (2015). Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia w Polsce. Aspekty prawne i społeczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Stroińska, E. (2012). Elastyczne formy zatrudnienia. Telepraca, zarządzanie pracą zdalną. Warszawa: Poltext.

The Act of June 26, 1974 – Labor Code (Journal of Laws of 1974, No. 24, item 141).

Tomaszewska-Lipiec, R. (2018). Praca zawodowa – życie osobiste. Dysonans czy synergia? Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Wang, B., Liu, Y., Qian, J., & Parker, S.K. (2021), Achieving effective remote working during the COVID-19 pandemic: a work design perspective. Applied Psychology, 70(1), 16-59. doi: 10.1111/apps.12290.

Wepfer, A.G., Allen, T.D., Brauchli, R., Jenny, G.J., & Bauer, G.F. (2018). Work-Life Boundaries and Well-Being: Does Work-to-Life Integration Impair Well-Being Through Lack of Recovery? Journal of Business and Psychology, 33(6), 727–740.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2021.55.2.19-32
Data publikacji: 2021-09-25 00:52:56
Data złożenia artykułu: 2021-06-14 15:30:40


Statistics


Total abstract view - 1257
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Urszula Bukowska, Małgorzata Tyrańska, Sylwia Wiśniewska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.