Changing Attitudes of Entrepreneurs Towards Employee Training Process – the Role of Social Capital Cluster in the Świętokrzyskie Voivodeship

Agnieszka Predygier, Aleksandra Zalesna

Abstract


Theoretical background: Cluster development is not possible without the development of its members, in particular without the development of human capital. The social capital theory allows us to see its importance for the development of human capital of cluster members.

Purpose of the article: The article presents the results of studies on the attitudes of entrepreneurs (members of the cluster) towards the development of employee competences in relation to the social capital of the cluster. The aim is also to present changes in the way entrepreneurs think about the factors of their competitiveness.

Research methods: In the first (2004–2006) and in the next (2019) edition of the research, a survey was conducted using a questionnaire survey and in-depth interviews. Data triangulation was applied. A comparison was made between the results of the first and last edition of the research.

Main findings: With the development of the social capital of the cluster, the interest of cluster members (entrepreneurs) in raising the competences of their employees increases. This interest translates into a better perception of universities as centers contributing to cluster development.


Keywords


employee training; entrepreneur; cluster

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Belso-Martinez, J., Palacios-Marques, D., & Roig-Tierno, N. (2018). Building resilient clusters through HRM systems: A multiple mediator model. Management Decision, 56(6), 1398–1416. doi:10.1108/MD-02-2017-0175

Brodzicki, T., & Szultka, S. (2002). Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. Organizacja i Kierowanie, (4), 45–60.

Brunetto, Y., & Farr-Wharton, R. (2007). The Moderating Role of Trust in SME Owner/Managers’ Decision-Making about Collaboration. Journal of Small Business Management, 45(3), 362–387. doi:10.1111/j.1540-627X.2007.00218.x

Canet-Giner, M.T., Redondo-Cano, A., Balbastre-Benavent, F., Escriba-Carda, N., Revuelto-Taboada, L., & Saorin-Iborra, M. del C. (2020). The influence of clustering on HR practices and intrapreneurial behavior. Competitiveness Review, 32(1), 35–58. doi:10.1108/CR-10-2019-0102

Coleman, J.S. (2003). Social capital in the creation of human capital. W: R. Cross, A. Parker, L. Sasson (Eds.), Networks in the Knowledge Economy (s. 57–81). Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/oso/9780195159509.001.0001

Dyba, W. (2017). Klastry meblarskie na tle struktury przestrzennej przemysłu meblarskiego w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(1), 38–51. doi:10.24917/20801653.311.3

Etzkowitz, H. (2008). The Triple Helix: University – Industry – Government Innovation in Action. New York: Routledge. doi:10.4324/9780203929605

European Commission. (2020). European Panorama of Clusters and Industrial Change: Performance of Strong Clusters Across 51 Sectors and the Role of Firm Size in Driving Specialization. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Fonfara, K., Małys, Ł., & Ratajczak-Mrozek, M. (2021). Firm’s Network Position and Business Performance. Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 2(306), 51–66. doi:10.33119/GN/134628

Fukuyama, F. (2003). Kapitał społeczny. W: L.E. Harrison, S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie. Kraków: Zysk i S-ka.

García-Villaverde, P., Parra-Requena, G., & Molina-Morales, F.X. (2018). Structural social capital and knowledge acquisition: Implications of cluster membership. Entrepreneurship & Regional Development, 30(5–6), 530–561. doi:10.1080/08985626.2017.1407366

Giuliani, E. (2005). Cluster Absorptive Capacity: Why do Some Clusters Forge Ahead and Others Lag Behind? European Urban and Regional Studies, 12(3), 269–288. doi:10.1177/0969776405056593

Kroon, B., van de Voorde, K., & Timmers, J. (2013). High performance work practices in small firms: A resource-poverty and strategic decision-making perspective. Small Business Economics, 41, 71–91. doi:10.1007/s11187-012-9425-0

Lis, A., & Lis, A. (2013). Tożsamość struktur klastrowych – rozważania teoretyczne i praktyczne implikacje. Studia Regionalne i Lokalne, 1(51), 26–44. doi:10.7366/1509499545002

Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage. Academy of Management Review, 23(2). doi:10.5465/amr.1998.533225

Newman, A., & Sheikh, A. (2014). Determinants of best HR practices in Chinese SMEs. Journal of Small Business and Enterprise Development, 21(3), 414–430. doi:10.1108/JSBED-05-2014-0082

Olesiński, Z. (2010). Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Warszawa: C.H. Beck.

Pauli, U. (2012). Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.

Pocztowski, A., & Pauli, U. (2013). Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4(92–93), 9–22.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). (2018). Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2018. Raport ogólny. Warszawa: PARP.

Porter, M. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.

Predygier, A. (2007). Raport z przeprowadzonych badań w mikroprzedsiębiorstwach województwa świętokrzyskiego. W: Z. Olesiński (red.), Przedsiębiorczość a konkurencja w regionie świętokrzyskim – wyniki badań (T. 2; s. 79–160). Kielce: Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Predygier, A. (2019). Raport z badań statutowych nt. Współpraca w sieci relacji międzyorganizacyjnych jako determinanta wzrostu konkurencyjnego przedsiębiorstw w skali globalnej i lokalnej. Kielce (maszynopis niepublikowany).

Predygier, A. (2021). Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstw sektora MSP w województwie świętokrzyskim. Kraków: Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

Rak, E. (2014). Rozwój pracowników w małych przedsiębiorstwach – przegląd barier z perspektywy przedsiębiorcy i pracownika. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 8(46), 133–144.

Rivera, L., Sheffi, Y. & Knoppen, D. (2016). Logistics clusters: The impact of further agglomeration, training and firm size on collaboration and value added services. International Journal of Production Economics, 179, 285–294. doi:10.1016/j.ijpe.2016.05.018

Sheehan, M. (2014). Human resource management and performance: Evidence from small and medium-sized firms. International Small Business Journal, 32(5), 545–570. doi:10.1177/0266242612465454

Sierocińska, K. (2011). Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy. Studia Ekonomiczne, 1(68), 69–86.

Tagliazucchi, G., Marchi, G., Gherardini, F. & Leali, F. (2021). The multiple roles of universities in U-I collaborations: The case of Emilia–Romagna motor vehicle industry. Journal of Engineering and Technology Management, 62, 101645. doi:10.1016/j.jengtecman.2021.101645

Weng, Q., & McElroy, J.C. (2015). HR environment and regional attraction: An empirical study of industrial clusters in China. Australian Journal of Management, 35(3), 245–263. doi:10.1177/0312896210384679

NETOGRAFIA

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). (2020). Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich firmach. Obraz tuż przed pandemią. Raport z BKL 2019. Warszawa. Pobrane z: www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/02-BKL---Zarzadzanie-kapitalem-ludzkim_WWW.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2021.55.4.37-47
Data publikacji: 2022-05-08 07:53:13
Data złożenia artykułu: 2021-09-28 19:48:26


Statistics


Total abstract view - 592
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Agnieszka Predygier, Aleksandra Zalesna

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.