Art Market Development as an Example of Alternative Investment

Joanna Izabela Cichorska

Abstract


The modern market offers a very rich and varied offer of investment. Among its instruments there is also an alternative form of capital investment, and one of them is the art market. Initially addressed to the wealthiest social groups, it (the art market) was of a collectible nature of the market. However, nowadays it also more often reaches portfolios of the less affluent investors, offering not only the purchase of works of art at auction or in galleries, but also investments in special investment funds. Purchase of art evolve from typical collector’s thing into the part of the assets of the owner, from which he expects a sufficiently high rate of return.


Keywords


alternative investment; art market; Art Banking

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Art & Finance Report 2014, ArtTactic, Deloitte, www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_artandfinancereport2014_08092014.pdf [data dostępu: 10.10.2015].

Art Concierge i Art Banking – potencjał w Polsce, raport: Rynek sztuki, 2014.

Barclays Capital, Morgan Stanley Capital International, Standard & Poor’s, Bloomberg, FTSE International, Beautiful Asset Advisor LLC, www.telegraph.co.uk [data dostępu: 10.10.2015].

Beautiful Asset Advisors LLC; FactSet Research System; “The Wall Street Journal”, za: www.cwan.sa [data dostępu: 10.10.2015].

Cichorska J. (red.), Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Inwestor indywidualny na rynku finansowym, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015.

Frączek B., Ocena atrakcyjności poszczególnych form oszczędzania i inwestowania, [w:] Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, Wyd. PTE o./Katowice, Katowice 2010.

Frączek B., Mitręga-Niestrój K., Edukacja finansowa wobec rozwoju rynku alternatywnych usług finansowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H” 2014, Vol. 48.

Gerlis M., Is Collecting Art as Profitable as it is Painted, “Financial Times”, 14.01.2014.

Inwestycje na rynku dzieł sztuki, „Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw” 2014, nr 4(143).

Inwestycje w dzieła sztuki, http://wcowartoinwestowac.pl/inwestuj-w-to/inwestowanie-alternatywne/inwestycje-w-dziela-sztuki [data dostępu: 10.10.2015].

Kasperski M., Polski rynek sztuki ma się coraz lepiej, „Forbes Life”, http://life.forbes.pl/najdrozsze-obrazy-w-polsce-rynek-sztuki-ma-sie-coraz-lepiej,artykuly,193662,1,2.html [data dostępu: 10.10.2015].

Klimontowicz M., Lokowanie nadwyżek finansowych w aktywa niefinansowe, [w:] Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, Wyd. PTE o./Katowice, Katowice 2010.

Opolski K., Potocki T., Świt T., Bankowość dla bogatych, CeDeWu, Warszawa 2010.

Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria, praktyka, prawo, Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Rynek sztuki rośnie w siłę, www.ekonomia.rp.pl/artykul/1168018.html?print=tak&p=0 [data dostępu: 30.12.2014].

Rynek sztuki w Polsce. Podsumowanie 2014, „Rynek i Sztuka” 2014.

Skate’s Focus, Rynek sztuki w Polsce, „Skate’s Art Market Research” 2013.

The Art Market in 2014, http://imgpublic.artprice.com/pdf/rama2014_en.pdf [data dostępu: 10.10.2015].

www.absolutearts.com [data dostępu: 10.10.2015].

www.citadel.co.za/ArtIndex/170/art-price-index [data dostępu: 10.10.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.69
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:25
Data złożenia artykułu: 2015-07-16 14:33:09


Statistics


Total abstract view - 1047
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Joanna Izabela Cichorska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.