The Competitive Position of Poland in Bio-Based Products Trade on the European Union Market

Aneta Jarosz-Angowska, Anna Nowak, Artur Krukowski

Abstract


Theoretical background: The strategies for the development of the European Union presented at the beginning of the new century portrayed bioeconomy as a modern concept of ensuring the sustainable and dynamic development of EU member states and bioeconomy itself became an important area of interest to the EU authorities. At present, the development of bioeconomy is a significant element of implementing the economic development strategies of respective EU member states.

Purpose of the article: This article aimed to examine the international competitive position of Poland in the bio-based products trade on the common EU market in comparison to other member states of the EU.

Research methods: The competitive position in bio-based products trade was evaluated based on the following indicators: balance of trade, Poland’s share in EU exports and imports, trade coverage ratio, import penetration ratio, relative export orientation ratio, intra-industry trade intensity ratio, and export specialisation index. Groups of bio-based products identified based on an official classification of products according to CPA, version 2.1, consistent with NACE. The analysis was based on data derived from the Eurostat database for the years 2008–2017.

Main findings: The surveys imply that in 2008–2017, the competitive position of Poland improved mostly in the Forestry, Wood products, Paper and paper products, and Food sector, and in particular in the Tobacco products sector, which has been in line with the bioeconomy development strategy of the European Union.


Keywords


bio-products; competitiveness indices; trade; bioeconomy, comparative advantage

Full Text:

PDF

References


Adamowicz, M. (2017). Biogospodarka – koncepcja, zastosowanie i perspektywy. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1(350), 29–49.

Andrei, J.V., Popescu, G.H., Nica, E., & Chivu, L. (2020). The impact of agricultural performance on foreign trade concentration and competitiveness: Empirical evidence from Romanian agriculture. Journal of Business Economics and Management, 21(2), 317–343. doi:10.3846/jbem.2020.11988

Baráthová, K., & Qineti, A. (2018). Comparative advantages of the United Kingdom’s agri-food trade in relation to the EU. In E. Horská, Z. Kapsdorferová, & M. Hallová (Eds.), Conference Proceedings: International Scientific Days 2018. Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems (pp. 2378–2389). doi:10.15414/isd2018.s13.02

Bielik, P., & Qineti, A. (2009). The position of Czech and Slovak agro-food trade in the European markets. Delhi Business Review, 10(1), 43–53.

Birch, K., & Tyfield, D. (2012). Theorizing the bioeconomy: Biovalue, biocapital, bioeconomics or … what? Science, Technology, & Human Values, 38(3), 299–327. doi:10.1177/0162243912442398

Bojnec, S., & Ferto, I. (2009). Agro-food trade competitiveness of Central European and Balkan countries. Food Policy, 34, 417–425. doi:10.1016/j.foodpol.2009.01.003

Bojnec, S., & Ferto, I. (2014a). Export competitiveness of dairy products on global markets: The case of the European Union countries. Journal of Dairy Science, 97(10), 6151–6163. doi:10.3168/jds.2013-7711

Bojnec, S., & Ferto, I. (2014b). Forestry industry trade by degree of wood processing in the enlarged European Union countries. Forest Policy and Economics, 40, 31–39. doi:10.1016/j.forpol.2013.11.009

Bombińska, E. (2002). Wybrane mierniki międzynarodowej pozycji konkurencyjnej kraju. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 575, 13–14.

Budzyńska, A., & Nowak, A. (2019). Competitiveness of new member states of European Union in foreign trade in agri-food products. In J. Duda & I. Skalna (Eds.), Functioning and Development of Enterprises. Contemporary Challenges (pp. 91–99). Kraków: Wydawnictwo AGH.

Carraresi, L., & Banterle, A. (2008). Measuring competitiveness in the EU market; comparison between food industry and agriculture. Proceedings of the 12th Congress of the European Association of Agricultural Economics, EAAE 2008. Department of Agricultural, Food and Environmental Economics, University of Milan, Italy. Retrieved from http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/43692/2/187.pdf

Carraresi, L., & Banterle, A. (2015). Agri-food competitive performance in EU countries: A fiteen-year retrospective. International Food and Agribusiness Management Review, 18(2), 37–62.

Cheptea, A., & Huchet, M. (2018). The competitiveness of French agri-food exports: A methodological and comparative approach. 2018-AAEA Annual meeting, Agricultural and Applied Economics Association (AAEA). Washington D.C., USA.

Chevassus-Lozza, E., Latouche, K., Majkovic, D., & Unguru, M. (2008). The importance of EU-15 borders for CEECs agri-food exports: The role of tariffs and non-tariff measures in the pre-accession period. Food Policy, 33, 595–606. doi:10.1016/j.foodpol.2008.07.005

Chyłek, E.K. (2016). Nowe strategie Komisji Europejskiej dotyczące biogospodarki i gospodarki wewnętrznej o obiegu zamkniętym. Polish Journal of Agronomy, 25, 3–12.

Commission Regulation No. 1209/2014 of 29 October 2014 amending Regulation (EC) No. 451/2008 of the European Parliament and of the Council establishing a new statistical classification of products by activity (CPA) and repealing Council Regulation (EEC) No. 3696/93, OJ of the EU, L 336/1.

Dzikowska, M., & Gorynia, M. (2012). Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa – w kierunku koncepcji eklektycznej? Gospodarka Narodowa, 4, 1–30.

European Commission. (2000). The Lisbon European Council: An Agenda of Economic and Social Renewal for Europe. Brussels.

European Commission. (2005). New Perspective on the Knowledge-Based Bioeconomy. Brussels.

European Commission. (2012). Innovating for Sustainable Growth. A Bioeconomy for Europe. Brussels.

European Commission. (2018). A Sustainable Bioeconomy for Europe: Strengthening the Connection between Economy, Society and the Environment: Updated Bioeconomy Strategy. Brussels.

Gołębiewski, J. (2013). Zrównoważona biogospodarka – potencjał i czynniki rozwoju, t. 2. IX Kongres Ekonomistów Polskich. Warszawa.

Gorynia, M., Łaźniewska, E. (Eds.). (2009). Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Warszawa: PWN.

Ignjatijević, S., Milojević, I., Cvijanović, G., & Jandrić, M. (2015). Balance of comparative advantages in the processed food sector of the Danube countries. Sustainability, 7, 6976–6993. doi:10.3390/su7066976

Jagiełło, M. (2003). Wskaźniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki. Studia i Materiały. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 80, 8–12.

Jambor, A., & hubbard, L.J. (2013). Changing product structure and comparative advantage: The case of Hungarian agri-food trade. Economicky casopis, 61(8), 846–860.

Jarosz-Angowska, A., Angowski, M., Kąkol, M., Nowak, A., & Różańska-Boczula, M. (2020). Agricultural competitive potential and competitive position in the international trade of agricultural and food products in the European Union. European Research Studies Journal, 23(2), 802–826.

Kasztelan, A., Jarosz-Angowska, A., Nowak, A., & Krukowski, A. (2021). Konkurencyjna biogospodarka szansą dla zrównoważonego rozwoju krajów Unii Europejskiej. Radom: Wydawnictwo Instytutu Naukowo-Wydawniczego Spatium.

Komor, A. (2018). Przestrzenne zróżnicowanie produkcji biomasy rolniczej pochodzenia roślinnego w państwach UE w kontekście rozwoju biogospodarki. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 18(33), 1, 100–110.

Kowalska, A.S., Gurkowa, K., Olszańska, A., Soukal, I., & Matejicek, M. (2021). Assessment of the competitive position of the V4 Group countries in the foreign trade of agri-food industry products. In M. Jan et al. (Eds.), Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2021 (vol. 11(1), pp. 449–470). University of Hradec Králové. doi:10.36689/uhk/hed/2021-01-045

Kuzmenko, E., Rumankova, L., Benesova, I., & Smutka, L. (2022). Czech comparative advantage in agricultural trade with regard to EU-27: Main developmental trends and peculiarities. Agriculture, 12(217). doi:10.3390/agriculture12020217

Łukiewska, K. (2019). Metodologiczne aspekty pomiaru międzynarodowej konkurencyjności branży na przykładzie przemysłu spożywczego. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Matkovski, B., Kalas, B., Zekic, S., & Jeremic, M. (2019). Agri-food competitiveness in South East Europe. Outlook on Agriculture, 48(4), 326–335. doi:10.1177/0030727019854770

Matkovski, B., Zekić, S., Ðokić, D., Jurjević, Z., & Ðurić, I. (2022). Export competitiveness of agrifood sector during the EU integration process: Evidence from the Western Balkans. Foods, 11(10). doi:10.3390/foods11010010

M’barek, R., Parisi, C., & Ronzon, T. (Eds.). (2018). Getting (Some) Numbers Right – Derived Economic Indicators for the Bioeconomy. Luxembourg: Publications Offie of the European Union. doi:10.2760/2037

Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Warszawa: PWE.

Mucha-Leszko, B. (2018). Causes of the European Union’s decreasing positions in the global economy in 2000–2016. Problems of World Agriculture, 18(33)/1, 159–175. doi:10.22630/PRS.2018.18.1.15

Mucha-Leszko, B., Kąkol, M., & Białowąs, T. (2009). Analiza handlu towarami Unii Europejskiej w latach 1995–2008 i ocena konkurencyjności. In B. Mucha-Leszko (Ed.), Pozycja Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym. Dynamika i struktura obrotów. Konkurencyjność. Główni partnerzy (pp. 19–50). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Nosecka, B., & Pawlak, K. (2014). Wybrane problemy konkurencyjności sektora rolno spożywczego w Polsce i Unii Europejskiej. Warszawa: IERiGŻ PIB.

Olczyk, M. (2008). Konkurencyjność. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo CEDEWU.

Pawlak, K. (2004). Determinanty konkurencyjności międzynarodowej – ewolucja poglądów. Ekonomia, 16, 111–113.

Pawlak, K. (2013). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo UP.

Pilarska, Cz. (2017). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Kraków: Wydawnictwo UE.

Rumankova, L., Kuzmenko, E., Benesova, I., & Smutka, L. (2022). Selected EU countries crop trade competitiveness from the perspective of the Czech Republic. Agriculture, 12, 127. doi:10.3390/agriculture12020127

Scarlat, N., Dallemand, J.F., Monfori-Ferrario, F., & Nita, V. (2015). The role of biomass and bioenergy in a future bioeconomy: Policies and facts. Environmental Development, 15, 3–34.

Szczepaniak, I. (2019). Changes in comparative advantages of the Polish food sector in world trade. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 14(3), 463–480. doi:10.24136/eq.2019.022

Wosiek, R. (2016). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki – aspekty teoretyczne. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 269, 235–244.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2022.56.2.41-57
Date of publication: 2022-11-04 08:08:57
Date of submission: 2022-06-15 12:20:46


Statistics


Total abstract view - 374
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Aneta Jarosz-Angowska, Anna Nowak, Artur Krukowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.