Wprowadzanie akcji do obrotu na rynku NewConnect na tle głównych alternatywnych systemów obrotu w  Europie

Roman Asyngier

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


NewConnect; rynek kapitałowy; Alternatywny System Obrotu; opłaty wstępne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Asyngier R., Zmiany na głównych rynkach giełdowych w Europie, [w:] Rynek finansowy. Inspiracje z integracji

europejskiej, P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.

Baumgartner E., Jak działa giełda. Poradnik dla inwestorów, Polpress Services, ebook.

Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID).

Feder-Sempach E., Rynki alternatywne w strefie euro i Unii Europejskiej a NewConnect – analiza porównawcza,

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 2010, nr 238.

Mikołajczyk B., Kurczewska A., Rynek NewConnect w Polsce na tle innych rynków alternatywnych w Europie, Finansowy Kwartalnik Internetowy „e-Finanse” 2010, vol. 6, nr 3.

Ziarko-Siwek U. (red.), Giełdy kapitałowe w Europie, eDeWu, Warszawa 2007.

Strony internetowe

http://www.boerse-frankfurt.de.

www.borsaitaliana.it.

www.europeanequities.nyx.com.

www.fese.eu.

www.londonstockexchange.com.

www.nasdaqomx.com.

www.newconnect.info/przewodnik.

www.newconnect.pl/.

www.parkiet.com.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.2.7
Data publikacji: 2015-07-23 22:35:23
Data złożenia artykułu: 2015-07-19 15:52:53


Statystyki

Widoczność abstraktów - 195
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Roman Asyngier

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.