Strefa wolnego handlu między Unią Europejską i  Republiką Korei

Paweł Pasierbiak

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


preferencyjne umowy handlowe; strefa wolnego handlu; handel zagraniczny; Unia Europejska; Korea Południowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ahearn R.J., Europe’s Preferential Trade Agreements: Status, Content and Implications, Current Politics and Economics of Europe, vol. 22, no. 3/2011.

Ambasada RP (2009), Omówienie poszczególnych części umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską

a Republiką Korei, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, 3 grudnia 2009 r., http://www.seoul.trade.gov.pl/pl/download/file/f,9596 (18.12.2012).

Asia-Monitor (2010), Trigger For Further FTAs, China & North Eeast Asia, December 2010, s. 11, www.asia-monitor.com (25.12.2012).

COM (2006), Global Europe. Competing in the World. A Contribution to the EU’s Growth and Jobs Strategy,

final, 4 October 2006.

Cooper W.H., Jurenas R., Platzer M.D., Manyin M.E., The EU-South Korea Free Trade Agreement and Its Implications for the United States, CRS Report for Congress, R41534, 1st December 2011.

Das D.K., The EU-Korea Free Trade Agreement: Making of a “Deep” Free Trade Agreement, Global Economy

Journal, vol. 12, issue 1, 2012.

EC (2010), EU-South Korea Free Trade Agreement: A Quick Reading Guide. October 2010, www.trade.ec.europa.eu/doclib/html/145203.htm (18.12.2012).

EC (2012a), EU and Singapore agree on landmark trade deal, European Commission Press Release, 16.12.2012, http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=855 (18.12.2012).

EC (2012b), South Korea EU Bilateral Trade and Trade with the World, European Commission, DG Trade, 21.3.2012. http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/113448.htm (7.01.2013).

EIU (2010), Widening the FTA net, The Economist Intelligence Unit, Business Asia, October 25th 2010.

EIU (2011), Trade boost, The Economist Intelligence Unit, Country Monitor, July 4th 2011, s. 4.

EP (2010), An Assesment of the EU-Korea FTA, Directorate-General for External Policy, European Parliament, July 2010.

EU-Korea FTA: A Solid Foundation for Growth and Jobs, EU-Korea Business Round Table, Brussels, 27 June 2012.

Eurostat Database, Extra-EU trade by partner,[ext_lt_maineu] (5.01.2013).

Lee J. K., The Korea-EU FTA: Capitalizing on the World’s Largest Market, SERI Quarterly, July 2011.

OJ (2011), Official Journal of the European Union, L 127/8, 14.5.2011.

Sally R., Europe and Asia, Institute of Economic Affairs, Blackwell Publishing, Oxford 2008.

Stokes B., Bilateralism Trumps Multilateralism, “National Journal”, vol. 38, issue 50–52, 16.12.2006.

WTO (2011), World Trade Report 2011, The WTO and Preferential Trade Agreements: from Coexistence to Coherence, World Trade Organization, Geneva 2011.

WTO (2012a), Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Korea, Report by Secretariat, WT/REG296/1/Rev. 1, WTO, Geneva, 31 August 2012.

WTO (2012b), International Trade Statistics 2012, World Trade Organization, Geneva 2012.

WTO (2012c), Trade Policy Review: the Republic of Korea, Report by the Secretariat, WT/TPR/S/268, WTO Geneva 15 August 2012.

WTO (2013a), World Trade Organization. http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm (4.01.2013).

WTO (2013b), WTO Statistic Database, Trade Profiles. http://stat.wto.org/CountryProfiles/E27_e.htm (7.01.2013).

WTO (2013c), WTO Statistic Database, Trade Profiles. http://stat.wto.org/CountryProfiles/KR_e.htm (7.01.2013).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.2.133
Data publikacji: 2015-07-23 22:35:27
Data złożenia artykułu: 2015-07-19 17:42:18

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Paweł Pasierbiak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.