Krótka sprzedaż bez pokrycia jako nowe potencjalne źródło ryzyka systemowego

Waldemar Aspadarec

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


krótka sprzedaż bez pokrycia; ryzyko systemowe; kryzys finansowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aspadarec W., Jak wykorzystać brak efektywności na GPW, [w:] Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, red. A. Bogus, M. Wypych, Difin, Warszawa 2007.

Bordo M.D., Mizrach B., Schwartz A.J., Real Versus Pseudo-International Systemic Risk: Some Lessons from History, “Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies” 1998, vol. 1, nr 1.

Brzozowska K., Reperkusje kryzysu finansowego w USA w polskim systemie bankowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 548, Ekonomiczne Problemy Usług nr 38, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.

Chłopecki A., Obrót instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym, [w:] System prawa prywatnego. Prawo papierów wartościowych, red. A Szumańsk, C.H. Beck – Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2005.

Doman M., Doman R., Zależności na globalnym rynku finansowym w czasie kryzysów, „Ekonomista” 2010, nr 2.

Financial crises: characteristics and indicators of vulnerability, “World Economic Outlook”, IMF, Washington, D.C., May 1998.

Freeman K.D., Secret Weapon. How Economic Terrorism Brought Down The U.S. Stock Market And Why It Can Happen Again, Regnery Publishing 2012.

Gruenenwald S., Wagner A.F., Weber R.H., Short Selling Regulation after the Financial Crises – First Principles Revisited, “Swiss Financial Institute Research Paper Series” 2009, nr 9.

Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008.

Kłosiewicz P., Sieradzki R., Krótka sprzedaż akcji. Wady i zalety oraz wykorzystania tej techniki inwestycyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Finansowy Kwartalnik Internetowy „e-Finanse” 2010, vol. 6, nr 2.

Masiukiewicz P., Zarządzanie sanacją banku, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011.

Raitz K., O’Malley N., Kentucky’s Frontier Highway: Historical Landscapes Along the Maysville Road, The University Press of Kentucky, Kentucky 2012.

Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, Warszawa, grudzień 2011.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r., NBP, Warszawa 2009.

Short Selling – Discussion Paper, Financial Services Authority, February 2009.

Stanley K.F., Krótka sprzedaż. Jak czerpać zyski z niepowodzenia spółek, Wolters Kluwer, Warszawa 2001.

Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Pawliszyn M., Pawlikowski A., Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów, Materiały i Studia, Zeszyty nr 173, Warszawa 2004.

Tremayne S., Wealth Secrets Revealed: Lunch With Gaffer, Morgan James Publishing, LLC, New York 2007.

Tuccille J., Kingdom: The Story of the Hunt Family of Texas, Beard Books 2004.

Zaleska M., Arterioskleroza systemu bankowego, [w:] Zarządzanie finansami – Finanse publiczne instrumenty rynku finansowego, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 766, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia nr 62, Wydawnictwo Naukowe

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.

Żukowska H., Stabilność i czynniki destabilizujące system bankowy. Przykład Rosji po 1990 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.19
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:09
Data złożenia artykułu: 2015-07-20 12:46:13

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Waldemar Aspadalec

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.