Identyfikacja ubezpieczycieli ważnych systemowo

Teresa Hanna Bednarczyk

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


ryzyko systemowe; instytucje finansowe ważne systemowo; ubezpieczyciele ważni systemowo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brunnermeier M., A. Crocket, Ch. Goodhart, A.D. Persaud, H. Shin, The Fundamental Principles of Financial Regulation, Geneva Reports on the World Economy 11, International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB), Geneva 2009.

Cross Industry Analysis 28 G-SIBs vs. 28 Insurers Comparison of Systemic Risk Indicators, 11 December 2012.

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, 111-th Congress (2009–2010), H.R.4173.ENR.

Dunge M., M. Luciani, D. Veredas, Googlowanie ubezpieczycieli o znaczeniu systemowym, http://www.obserwatorfinansowy.pl (5.10.2013).

Global Systemically Important Banks: Assessment Methodology and the Additional Loss Absorbency

Rrequirement, BCBS, November 2011.

Global systemically important insurers (G-SIIs) and the policy measures that will apply to them, Financial Stability Board, 18 July 2013.

Global Systemically Important Insurers: Proposed Assessment Methodology, IAIS, May 2012.

Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets, and Instruments:Initial Considerations-Background Paper, Report to the G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors, FSB, 28 October 2009.

Insurance and Financial Stability, IAIS, November 2011.

Jurkowska A., Instytucje ważne systemowo i ryzyko systemowe. Propozycje nowych rozwiązań regulacyjnych w sektorze finansowym, „Zeszyty Naukowe PTE” 2011, nr 11.

Radice M.P., Assessing the Potential for Systemic Risks in the Insurance Sector, “FINMA Working Paper”, June 2010, www.finma.ch.

Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, grudzień 2012 r.

Systemic Risk in Insurance: an Analysis of Insurance and Financial Stability, Geneva 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.31
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:10
Data złożenia artykułu: 2015-07-20 12:52:53


Statystyki

Widoczność abstraktów - 175
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Teresa Hanna Bednarczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.