Rating agencies in EU regulations. Dilemmas of validity for their implementation

Janusz Cichy

Abstract


The result of the global financial crisis of 2008-2009 was the implementation of a  number of new regulations, aimed at reducing the systemic risk in financial markets. These regulations included mainly the world banking system, the more that on the one hand banks contributed to the outbreak, and on the other hand – they have seriously affected by its consequences. Moreover, it is generally believed that rating agencies are co-responsible for the crisis because they have not noticed prerequisites of its occurrence. Therefore, in September 2009 the Regulation of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies which operate in the European Union was implemented. The purpose of these regulations, is to organize the activities of credit rating agencies in the legal, organizational and grading methodology area. However, the question is whether the legal, and in some areas very rigorous regulations of agencies activities at EU level is so necessary, especially as they cover (in addition to a  small national agencies) only European branches of Fitch, Standard & Poor’s and Moody’s. Their headquarters and branches outside the European jurisdiction are not covered by these regulations.
Therefore, whereas the above dilemmas, the aim of the study is to discuss EU regulations of credit rating agencies and assess the validity of their implementation in the current form.

Keywords


financial crisis; rating; credit rating agency; legal regulations

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Banków sposoby na wskaźniki, „Rzeczpospolita” z dnia 22 lutego 2013. Przedruk za „Wall Street Journal”.

Cichy J., Rola oceny ratingowej w decyzjach finansowych polskich przedsiębiorstw, [w:] B. Filipiak, B. Mikołajczyk (red.), Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych, Difin, Warszawa 2009.

Dziawgo D., Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, PWE, Warszawa 2010.

Godziński L., Prywatni regulatorzy rynków, „Gazeta Bankowa” 2011, nr 9.

Gostomski E., Ocena oceny, „Gazeta Bankowa” 2009b, nr 1.

Gostomski E., Odpowiedzialność agencji ratingowych za kryzys subprime, [w:] M. Kalinowski (red.), Rynki finansowe w warunkach kryzysu, Cedewu, Warszawa 2009a.

Łukasik Ł. (red.) Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.

Niedziółka P., Skuteczny nadzór nad agencjami ratingowymi jako warunek sine qua non osiągnięcia celów europejskiej unii bankowej, [w:] M. Zaleska (red.), Unia Bankowa, Difin, Warszawa 2013.

Pietruk M., Agencje ratingowe – ocena instytucji a perspektywy kryzysu finansowego zapoczątkowanego

w 2007 roku, [w:] A. Matysek-Jędrych (red.), Instytucje i rynki wobec kryzysu finansowego – źródła i konsekwencje kryzysu, Cedewu, Warszawa 2011.

Radomska E., Agencje ratingowe – zasady funkcjonowania i źródła krytyki, „Magazyn Biznesowy i Akademicki”, nr 34, Wyższa Szkoła Zarządzania, Warszawa 2013. http://www.wsz-pou.edu.pl/magazyn (21.03.2013).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 513/2011 z dnia 11 maja 2011 r. dotyczące zmiany rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych, Dz. U. L 145 z 31.05.2011 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych, Dz. U. L 302 z 17.11.2009 r.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 stycznia 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych, www.europarl.europa.eu (21.03.2013).

Zaleska M., Temat agencji powraca, http://www.wgospodarce.pl. (22.03.2013).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.89
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:11
Data złożenia artykułu: 2015-07-20 13:18:07


Statistics


Total abstract view - 489
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Janusz Cichy

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.