Agencje ratingowe w unijnych regulacjach prawnych. Dylematy zasadności ich wprowadzania

Janusz Cichy

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


kryzys finansowy; rating; agencja ratingowa; regulacje prawne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banków sposoby na wskaźniki, „Rzeczpospolita” z dnia 22 lutego 2013. Przedruk za „Wall Street Journal”.

Cichy J., Rola oceny ratingowej w decyzjach finansowych polskich przedsiębiorstw, [w:] B. Filipiak, B. Mikołajczyk (red.), Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych, Difin, Warszawa 2009.

Dziawgo D., Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, PWE, Warszawa 2010.

Godziński L., Prywatni regulatorzy rynków, „Gazeta Bankowa” 2011, nr 9.

Gostomski E., Ocena oceny, „Gazeta Bankowa” 2009b, nr 1.

Gostomski E., Odpowiedzialność agencji ratingowych za kryzys subprime, [w:] M. Kalinowski (red.), Rynki finansowe w warunkach kryzysu, Cedewu, Warszawa 2009a.

Łukasik Ł. (red.) Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.

Niedziółka P., Skuteczny nadzór nad agencjami ratingowymi jako warunek sine qua non osiągnięcia celów europejskiej unii bankowej, [w:] M. Zaleska (red.), Unia Bankowa, Difin, Warszawa 2013.

Pietruk M., Agencje ratingowe – ocena instytucji a perspektywy kryzysu finansowego zapoczątkowanego

w 2007 roku, [w:] A. Matysek-Jędrych (red.), Instytucje i rynki wobec kryzysu finansowego – źródła i konsekwencje kryzysu, Cedewu, Warszawa 2011.

Radomska E., Agencje ratingowe – zasady funkcjonowania i źródła krytyki, „Magazyn Biznesowy i Akademicki”, nr 34, Wyższa Szkoła Zarządzania, Warszawa 2013. http://www.wsz-pou.edu.pl/magazyn (21.03.2013).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 513/2011 z dnia 11 maja 2011 r. dotyczące zmiany rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych, Dz. U. L 145 z 31.05.2011 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych, Dz. U. L 302 z 17.11.2009 r.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 stycznia 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych, www.europarl.europa.eu (21.03.2013).

Zaleska M., Temat agencji powraca, http://www.wgospodarce.pl. (22.03.2013).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.89
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:11
Data złożenia artykułu: 2015-07-20 13:18:07

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Janusz Cichy

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.