The Maturity Level of Quality Management and Medical Service Improvement by Wielkopolska District Hospitals

Małgorzata Chojnacka

Abstract


Theoretical background: Quality management and medical service improvement in district hospitals enables to achieve a number of internal and external benefits. It is a long-term process of conscious transformation of the existing state into a desired and accepted one by the concerned stakeholders. The diagnosis of the medical service organizations’ performance is an important aspect in the context of building a hospital of the future which is focused on quality, development and improvement.

Purpose of the article: The article reveals the positions of hospital managers (directors) on the current level of the quality management maturity service improvement of the medical facilities they manage.

Research methods: A diagnostic survey was conducted using a paper questionnaire. The form was handed in person and filled in the presence of the author. This provided an inducement for analysis and conclusions. The study was performed in 2022.

Main findings: The level of implementation of the quality management system (QMS) principles in the surveyed hospital organizations, despite the variability, uncertainty, complexity and ambiguity of the environment, was evaluated at 3.39. This means that the practice of the QMS is widely established, but not in most areas. Therefore, the scope of the principles cannot be considered as complete. The result is different for the assessed maturity of quality excellence in the selected accreditation standards. The surveyed district hospitals evaluated their maturity level at 3.69. Thus, the respondents considered that the maturity level to be close to 70%. They identify the practice as typical (only some exceptions are deviations from it). The surveyed hospitals also have evidence of continuous improvement after at least one year. Another important aspect concerned maturity research in relation to innovation. The surveyed entities determined this parameter at the level of 3.50, which corresponds to approximately 66%. The highest level of maturity achieved the hospitals in the operational skills in conditions of disruption. They assessed the adaptation abilities and taken actions towards sustainable development at the level of 3.82 (72%). These results prove that the district hospitals in the Wielkopolska voivodeship take steps toward excellence, but their level of excellence in 2022 is not full (as it does not apply to 100% of occurrences, and the practice is also not implemented in entire hospitals, without exceptions).


Keywords


the maturity of quality management; health service improvement; hospital development

Full Text:

PDF

References


Bartnicka, J. (2020). Doskonalenie procesów pracy w organizacji szpitalnej. Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej.

Batalden, P.B., & Davidoff, F. (2007). What is ‘quality improvement’ and how can it transform healthcare? Quality and Safety in Health Care, 16(1). doi:10.1136/qshc.2006.0220462007

Bąk, D. (2021). Lean Management w jednostkach opieki zdrowotnej – cele, procesy, efekty implementacji. Medycyna Ogólna i Nauk o Zdrowiu, 27(4), 488–496. doi:10.26444/monz/143861

Bedlicki, M., Kutaj-Wąsikowska, H., & Surowiec, J. (Eds.). (1998). Program akredytacji szpitali. Zestaw standardu. Przewodnik po procesie wizytacji. Kraków: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Bryce, E., & Carson, S. (2004). ISO 9001:2000: A New Paradigm for Health Care. Milwaukee: ASQ Quality Press.

Bukowska-Piestrzyńska, A. (2019). Marketing usług zdrowotnych, od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klientów. Warszawa: CeDeWu.

Bukowska-Piestrzyńska, A., Karwowski, T.A., & Banaś, M. (2021). Lean management jako koncepcja doskonalenia polskich szpitali. Warszawa: Wolters Kluwer.

Carey, R.G., & Lloyd, R.C. (2001). Measuring Quality Improvement in Healthcare: A Guide to Statistical Process Control Applications. Milwaukee: American Society for Quality Press.

Cleland, C.F. (1995). Historyczne perspektywy zapewnienia jakości w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza Ogólnopolska Konferencja „Jakość w Opiece Zdrowotnej”. Wykorzystanie ograniczonych możliwości. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej, Kraków 19–20 października.

Czapiński, J., & Panek, T. (Eds.). (2015). Diagnoza społeczna 2015 rok. Raport. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.

Deleryd, M., & Fundin, A. (2015). The fifth generation of quality concept [paper presentation]. The World Quality Forum of International Academy for Quality (IAQ), Budapest, Hungary.

Deryna, B. (2020). Dojrzałość procesowa szpitala a jakość usług medycznych. Częstochowa: Wyd. Politechniki Częstochowskiej.

Dobska, M., & Dobski, P. (2016). Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Dubas-Jakóbczyk, K., Kocot, E., Tambor, M., & Quentin, W. (2021). The association between hospital financial performance and the quality of care-a scoping review protocol. Systematic Reviews, 10(1), 221. doi:10.1186/s13643-021-01778-3

Frąckiewicz-Wronki, A., & Austen-Tyndy, A. (2009). Przywództwo w ochronie zdrowia. Idee i instrumenty. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business.

Fundin, A, Lilja, J., Lagrosen, Y., & Bjarne, B. (2020). Quality 2030: Quality management for the future. Total Quality Management & Business Excellence. doi:10.1080/14783363.2020.1863778

Głód, W. (2020). Innowacyjne przywództwo w jednostkach ochrony zdrowia. Warszawa: Difin.

Jacobs, D. (2017). Quality 4.0 Impact and Strategy Handbook. Getting Digitally Connected to Transform Quality Management. Cambridge: LNS Research.

Kiliński, A. (1979). Jakość. Warszawa: WNT.

Kister, A. (2018). Koszty niezgodności w doskonaleniu jakości zarządzania szpitalem publicznym. Lublin: Wyd. UMCS.

Klazinga, N. (2000). Re-engineering trust: The adoption and adaption of four models for external quality assurance of health care services in western European health care systems. International Journal for Quality Health Care, 12(3), 183–189. doi:10.1093/intqhc/12.3.183

Krot, K. (2019). Zaufanie w relacji lekarz-pacjent. Implikacje dla zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. Warszawa: CeDeWu.

Kruk, M., Gage, A.D., Arsenault, C., Jordan, K., Leslie, H.H., & DeWan, S.R. (2018). High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era: Time for a revolution. The Lancet Global Health Commission, 5. doi:10.1016/ S2214-109X(18)30386-3

Lachman, P.I., Batalden, P.B., & Vanhaecht, K. (2021). A multidimensional quality model: an opportunity for patients, their kin, healthcare providers and professionals to coproduce health. F1000Research, 9:1140 doi:10.12688/f1000research.26368.3

Lenartowicz, H. (1998). Zarządzanie jakością w pielęgniarstwie. Materiały dydaktyczne specjalizacji organizacja i zarządzanie. Warszawa: Centrum Edukacji Medycznej.

Marciniak, R. (1999). Wykorzystanie instrumentów pomiaru jakości w celu doskonalenia poziomu świadczonych usług medycznych. Antidotum, 5.

Markauskaite, L., & Goodyear, P. (2016). Epistemic Fluency and Professional Education: Innovation, Knowledgeable Action and Actionable Knowledge. Dordrecht: Springer.

Murkowski, M., Nowacki, W., & Koronkiewicz, A. (1996). Zastosowanie standardów w programie akredytacji szpitali. Warszawa: Wydawnictwo Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia.

Niżankowski, R. (2000). Postęp nauk medycznych a jakość opieki, Piąta Ogólnopolska Konferencja „Jakość w Opiece Zdrowotnej”. Kraków: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej.

Opolski, K., Dykowska, G., & Możdżonek, M. (2003). Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Warszawa: CeDeWu.

Opolski, K., & Waśniewski, K. (2012). Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Warszawa: CeDeWu.

Rudawska, I. (2007). Opieka Zdrowotna, aspekty rynkowe i marketingowe. Warszawa: PWN.

Santos, G., Sá, J.C., Félix, M.J., Barreto, L., Carvalho, F., Doiro, M., Zgodavová, K., & Stefanović, M. (2021). New needed quality management skills for quality managers 4.0. Sustainability, 13, 6149. doi.org/10.3390/su13116149

van Kemenade, E., & Hardjono, T.W. (2019). Twenty-first century total quality management: The emergence paradigm. The TQM Journal, 31(2), 150–166. doi:10.1108/TQM-04-2018-0045

Wolniak, R. (2011). Parametryzacja kryteriów oceny poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością. Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej.

Wolniak, R. (2016). Metoda QFD w projektowaniu jakości. Teoria i praktyka. Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2023.57.1.87-101
Data publikacji: 2023-05-22 13:42:32
Data złożenia artykułu: 2022-12-05 16:16:10


Statistics


Total abstract view - 69
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Małgorzata Chojnacka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.