Current condition of private equity and venture capital market in Poland and barriers to its development

Elżbieta Grzegorczyk, Marzena Krawczyk

Abstract


The aim of the paper is to present current condition of private equity and venture capital market in Poland, showing the structure of investments according to its maturity, line of business or capital owners and main barriers to its development. Article is also a  trial to grasp the impact of crisis started in 2007 on the structure and dynamics of expansion of discussed market in Poland.

Keywords


Poland; PE/VC market; crisis; barriers

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bula S., Bariery i stymulatory rozwoju rynku venture capital w Polsce, Association of Business Angels Networks, http://ines.org.pl/files/Szymon%20Bula.pdf (21.03.2013).

EVCA, Yearbook, 2004.

EVCA Yearbook 2012a, http://www.evca.eu/knowledgecenter/statisticsdetail.aspx?id=6392,Yearbook_2012_EUROPE&COUNTRY_Tables.xls (16.03.2013).

EVCA Yearbook 2012b, http://www.general-files.com/download/source/gs58daa0c4h32i0, Yearbook_2012_–_EUROPE_&_Poland_Tables_120511.xls (20.03.2013).

Gladstone D., Gladstone L., Venture capital Handbook: An Entrepreneurs Guide to Raising Venture capital, Financial Times Prentice Hall, London–New York 2001.

Grzegorczyk E., Jabłońska M., Prospects for financing of seed and start-up enterprises in Poland, [w:] A. Kuciński (red.), Finanse i rynki finansowe – wybrane problemy, Studia i Prace Instytutu Ekonomicznego nr 2, Gorzów Wielkopolski 2012.

Investment Readiness Summary Report of the Workshop, European Commission, 2006.

Krawczyk M., Finansowanie działalności innowacyjnej MSP. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012a.

Krawczyk M., Gotowość inwestycyjna determinantą innowacyjności przedsiębiorstw – próba pomiaru, [w:] T. Dudycz, B. Osbert-Pociecha, B. Brycz (red.), Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 261, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012b.

Krawczyk M., Instytucje finansowe na polskim rynku wysokiego ryzyka, [w:] A. Bogus, M. Wypych (red.), Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, Difin, Warszawa 2007.

Krawczyk M., Investment readiness as a determinant for raising capital from venture capital market, e-proceedings, www.glofin.org, 2012c.

Krawczyk M., Mikołajczyk B., Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa 2007.

Panfil M., Fundusze private equity – wpływ na wartość spółki, Difin, Warszawa 2005.

Pełka W., Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce, [w:] E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz (red), Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.

Rogoziński J., Bariery finansowania inwestycji przez fundusze private equity/venture capital w Polsce, „Gazeta Innowacje” 2003, nr 18, http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje18/strona11.htm (28.03.2013).

Saublens Ch., All Money is not the Same! SME Access to Finance. Guidebook for Public Decision-Makers and Intermediaries, European Association of Development Agencies, 2007.

Węcławski J., Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.209
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:15
Data złożenia artykułu: 2015-07-20 14:45:46


Statistics


Total abstract view - 608
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Elżbieta Grzegorczyk, Marzena Krawczyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.