Aktualny stan rynku private equity/venture capital w Polsce oraz bariery jego rozwoju

Elżbieta Grzegorczyk, Marzena Krawczyk

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


Polska; rynek PE/VC; kryzys; bariery

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bula S., Bariery i stymulatory rozwoju rynku venture capital w Polsce, Association of Business Angels Networks, http://ines.org.pl/files/Szymon%20Bula.pdf (21.03.2013).

EVCA, Yearbook, 2004.

EVCA Yearbook 2012a, http://www.evca.eu/knowledgecenter/statisticsdetail.aspx?id=6392,Yearbook_2012_EUROPE&COUNTRY_Tables.xls (16.03.2013).

EVCA Yearbook 2012b, http://www.general-files.com/download/source/gs58daa0c4h32i0, Yearbook_2012_–_EUROPE_&_Poland_Tables_120511.xls (20.03.2013).

Gladstone D., Gladstone L., Venture capital Handbook: An Entrepreneurs Guide to Raising Venture capital, Financial Times Prentice Hall, London–New York 2001.

Grzegorczyk E., Jabłońska M., Prospects for financing of seed and start-up enterprises in Poland, [w:] A. Kuciński (red.), Finanse i rynki finansowe – wybrane problemy, Studia i Prace Instytutu Ekonomicznego nr 2, Gorzów Wielkopolski 2012.

Investment Readiness Summary Report of the Workshop, European Commission, 2006.

Krawczyk M., Finansowanie działalności innowacyjnej MSP. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012a.

Krawczyk M., Gotowość inwestycyjna determinantą innowacyjności przedsiębiorstw – próba pomiaru, [w:] T. Dudycz, B. Osbert-Pociecha, B. Brycz (red.), Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 261, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012b.

Krawczyk M., Instytucje finansowe na polskim rynku wysokiego ryzyka, [w:] A. Bogus, M. Wypych (red.), Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, Difin, Warszawa 2007.

Krawczyk M., Investment readiness as a determinant for raising capital from venture capital market, e-proceedings, www.glofin.org, 2012c.

Krawczyk M., Mikołajczyk B., Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa 2007.

Panfil M., Fundusze private equity – wpływ na wartość spółki, Difin, Warszawa 2005.

Pełka W., Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce, [w:] E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz (red), Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.

Rogoziński J., Bariery finansowania inwestycji przez fundusze private equity/venture capital w Polsce, „Gazeta Innowacje” 2003, nr 18, http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje18/strona11.htm (28.03.2013).

Saublens Ch., All Money is not the Same! SME Access to Finance. Guidebook for Public Decision-Makers and Intermediaries, European Association of Development Agencies, 2007.

Węcławski J., Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.209
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:15
Data złożenia artykułu: 2015-07-20 14:45:46


Statystyki

Widoczność abstraktów - 276
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Elżbieta Grzegorczyk, Marzena Krawczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.