Resolution jako nowy obszar zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Alicja Janusz

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


uporządkowana likwidacja banków; system gwarantowania depozytów; Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Raport roczny, 2011, https://www.bfg.pl/sites/default/files/dokumenty/raport_roczny_bfg_2011.pdf.

Brierley P., The UK Special Resolution Regime for failing banks in an international context, Financial Stability Paper, nr 5, Bank of England, London 2009.

Čihák M., Erlend N., The Need for Special Resolution Regimes for Financial Institutions – The Case of the EU, IMF Working Paper No. 09/200, 2009.

European Commission, 2011, Technical Details of a Possible EU Framework For Bank Recovery and Resolution Dg Internal Market And Services, Working Document, Brussels. http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/crisis_management/consultation_paper_

en.pdf.

European Commission, 2012, Facts and figures on State aid in the EU Member States, Accompanying the document State aid Scoreboard 2012 Update, Report on State aid granted by the EU Member States, Commission Staff Working Document, Brussels.

European Commission, 2012, Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC and Regulation (EU) No 1093/2010, Brussels.

Franklin A., Carletti E., Gimba A., The financial implications of banking union, [w:] Banking union for Europe. Risk and challenges, Th. Beck (red.), Centre for Economic Policy Research, 115, London 2012.

FSB, 2011, Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, November 2011, http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104cc.pdf.

Pollner J., Risk Sharing and Risk Bearing: New Generation Regulations in Bank Insolvency Resolution, Zeszyty BRE BANK-CASE 2013, nr 124.

Projekt Ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw, Rada Ministrów, 2013, http://bip.kprm.gov.pl/download/75/7737/RM_105512_ustawa.pdf.

Pruski J., Problemy architektury sieci stabilności finansowej na tle doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, „Bezpieczny Bank” 2010, nr 3 (42).

Szpringer Z., Unia bankowa, „INFOS Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze”, 201, nr 8 (145). http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/5990455F3B1C85A6C1257B4F00495720/$File/Infos_145.pdf.

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131).

World Bank, 2012, The Polish Bank Insolvency RegimeIssues and Assumption Paper fortheDesign of an Upgraded Bank Resolution Framework, https://www.bfg.pl/sites/default/files/issues_and_assumption_paper_for_the_design_of_upgraded_bank_resolution_framework.pdf.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.229
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:16
Data złożenia artykułu: 2015-07-20 15:34:38

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Alicja Janusz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.