Measuring the Performance of Local Government Using The Balanced Scorecard on the example of Inowrocław Community

Joanna Świerk

Abstract


Balanced Scorecard seems to rise as a solution being used more and more in the process of implementing of local government development strategies. It is most useful as a way of translation from mission and strategy to operating activity. Success of local authorities and government units can be assessed by using of financial and non-financial measures described in BSC. The main goal of this article is to present the conception of issue of local activity measuring and to show how wide is perspective and possibility of Balanced Scorecard if using in measuring of strategy realization based on the example of Inowrocław community.


Keywords


Balanced Scorecard; Local Government; measures

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bielawski R., Nowe ujęcie strategicznej karty wyników w realizacji strategii gminy, „Rozwój Regionalny w Liczbach. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae” 2014, nr 3.

Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Niemiec A., Wykorzystanie kluczowych indykatorów osiągnięć (KPIs) w zintegrowanym zarządzaniu ryzykiem, [w:] E. Urbańczyk (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 7, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.

Skoczylas W., Pomiar wyników w racjonalizacji zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011a, nr 173.

Skoczylas W., Strategiczna karta wyników w pomiarze osiągnięć jednostki samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011b, nr 48.

Świderek I., Budżet zadaniowy i strategiczna karta wyników w jednostkach samorządu terytorialnego, ODDK, Gdańsk 2012.

Świerk J., Mapa strategii i strategiczna karta wyników w planowaniu działań przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.

Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.

Strategia Rozwoju Gminy Inowrocław na lata 2013–2020, Westmor Consulting, Inowrocław 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.589
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:51
Data złożenia artykułu: 2015-07-21 11:51:42


Statistics


Total abstract view - 399
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Joanna Świerk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.