Usługi elektroniczne a jurysdykcja w zakresie VAT w Unii Europejskiej

Rafał Lipniewicz

Streszczenie w języku polskim


Od 1 stycznia 2015 r. usługi świadczone elektronicznie w UE podlegają opodatkowaniu w państwie, w którym konsument ma miejsce zamieszkania (siedzibę), bez względu na to, czy jest zarejestrowany jako podatnik VAT. Kluczowa z wprowadzonych zmian to odejście od zasady pochodzenia na rzecz zasady przeznaczenia jako kryterium ustalania miejsca świadczenia usług elektronicznych w odniesieniu do transakcji B2C w UE. Z kolei nowym mechanizmem jest „Mały punkt kompleksowej obsługi”, za pośrednictwem którego przedsiębiorcy mogą dokonywać rozliczeń VAT, stosując stawki podatkowe obowiązujące w innych państwach członkowskich niż państwo, w którym mają siedzibę. Celem artykułu jest analiza prawnych i ekonomicznych aspektów tych zmian.

Słowa kluczowe


VAT; jurysdykcja podatkowa; zasada pochodzenia; zasada przeznaczenia; usługi elektroniczne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Amand C., VAT and the Place of Supply of Services, “European Taxation” 2003, No. 4.

Brederode R.F., Systems of General Sales Taxation. Theory, Policy and Practice, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2009.

Cockfield A.J., The Law and Economics of Digital Taxation: Challenges to Traditional Tax Laws and Principles, “Bulletin for International Taxation” 2002, No. 12.

Enterprise Notion, EU VAT Taxation Report, 2015, www.enterprisenation.com/system/resources/W1siZiIsIjIwMTUvMDQvMTUvMDcvNTcvMzgvOTM5L0VVX1ZBVF9SZXBvcnRfQXByaWxfMjAxNS5wZGYiXV0/EU%20VAT%20Report%20-%20April%202015.pdf [access: 10.08.2015].

European Commission, Explanatory Notes on the EU VAT Changes to the Place of Supply of Telecommunications, Broadcasting and Electronic Services that Enter into Force in 2015, Brussels 2014, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/telecom/explanatory_notes_2015_en.pdf [access: 10.08.2015].

European Commission, Guide to the VAT Mini One Stop Shop, Brussels 2013, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/telecom/one-stop-shop-guidelines_en.pdf [access: 10.08.2015].

Hellerstein W., Jurisdiction to Tax Income and Consumption in the New Economy: a Theoretical and Comparative Perspective, “Georgia Law Review” 2003, No. 1.

Knechtle A., Basic Problems in International Fiscal Law, HFL Publishers Ltd., London 1979.

Kogels H., VAT on Internationally Traded Services and Intangibles – a First Step Toward OECD Guidelines, “Bulletin for International Taxation” 2006, No. 5.

Lamensch M., Are ‘Reverse Charging’ and the ‘One-Stop-Scheme’ Efficient Ways to Collect VAT on Digital Supplies?, “World Journal of VAT/GST Law” 2012, No. 1.

McLure Ch.E. Jr., Tax Competition in a Digital World, “Bulletin for International Taxation” 2003, No. 3.

Millar R., Echoes of Source and Residence in VAT Jurisdictional Rules, [in:] M. Lang, P. Melz, E. Kristoffersson (eds.), Value Added Tax and Direct Taxation. Similarities and Differences, IBFD, Amsterdam 2009.

Millar R., Jurisdictional Reach of VAT, “Legal Studies Research Paper” 2008, No. 8, http://ssrn.com/abstract=1162510 [access: 10.08.2015].

OECD, International VAT/GST Guidelines, 2014, www.oecd.org/ctp/consumption/international-vat-gst-guidelines.pdf [access: 10.08.2015].

Rudzka J., Zieliński Ł., Nowelizacja przepisów dotyczących miejsca świadczenia w VAT usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, „Przegląd Podatkowy” 2014, nr 12.

Schenk A., Oldman O., Value Added Tax. A Comparative Approach, Cambridge University Press, New York 2007.

Swinkels J., Evolution of the EU Place-of-Supply Rules, “International VAT Monitor” 2006, No. 2.

Terra B., Kajus J., European VAT Directives. Introduction to European VAT, IBFD, Amsterdam 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.643
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:42
Data złożenia artykułu: 2015-07-21 14:25:13


Statystyki

Widoczność abstraktów - 415
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Rafał Lipniewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.