Unit-link insurances as a form of long-term saving

Łukasz Jasiński

Abstract


Apart from their protective function, Life Insurances (individual and group ones) give the opportunity to accumulate and increase one’s capital with the use of unit-link insurances. The amount of the capital that has been gathered depends on: the age of the insured, the amount of the insurance premium, the level of insurance security, or the duration of the insurance. The insured chooses such a  program that suits his individual needs. Current debt crisis of countries such as Greece clearly shows that the state is not able to guarantee its citizens decent pensions. Because of that situation, the role of the private insurance market will be still on the rise.

Keywords


pension; saving; life insurances; unit-link insurances

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Ferguson N., Potęga pieniądza, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012.

Gwiazdowski R., A nie mówiłem. Dlaczego nastąpił kryzys i jak najszybciej z niego wyjść, Prohibita, Warszawa 2012a.

Gwiazdowski R., Emerytalna katastrofa, Prohibita, Warszawa 2012b.

Hazlitt H., Inflacja. Wróg publiczny nr 1, Fijorr Publishing Company, Warszawa 2007.

http://rzu.gov.pl/czesto-zadawane-pytania/zabezpieczenie-emerytalne-pracownicze-programy-emerytalne/Czy_kazdy_pracodawca_moze_utworzyc_pracowniczy_program_emerytalny___1695.

http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ppe_ike/Dane_roczne/roczne_ppe.html.

Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Jędrzejewski S., Struktura portfela oszczędności emerytalnych a wiek ubezpieczonego – analiza ilościowa w kontekście uwarunkowań polskiego systemu emerytalnego, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2012, nr 3.

Łapiński K., Dług niczym pieniądz, „Forbes” 2013, nr 4.

Pinera J., Bez obawy o przyszłość, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa 1996.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. 2004 Nr 116, poz. 1207).

Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2003 Nr 124, poz. 1151).

Wapshott N., Keynes kontra Hayek, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.239
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:16
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 00:08:42


Statistics


Total abstract view - 286
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Łukasz Jasiński

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.