Systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym - wybrane aspekty

Błażej Kochański

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


ryzyko systemowe; ryzyko płynności; banki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BRE Bank SA, Skonsolidowany raport roczny Grupy BRE Banku SA za 2012 r., Warszawa 2013.

de Bandt O., Hartmann P., Systemic risk: a survey, Working Paper Series, European Central Bank 2000.

Eijffinger S.C.W., Defining and Measuring Systemic Risk, European Parliament, Brussels 2009.

Hałaj G., Przegląd metod badania płynności banków, „Bank i Kredyt” 2008, nr 7.

Kaufman G.G., Scott K.E., What is systemic risk, and do bank regulators retard or contribute to it?, „Independent Review” 2003, t. 7, nr 3.

Kochański B., Niezrywalne depozyty terminowe w świetle Bazylei III i polskich uregulowań prawnych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H: Oeconomia, 2012, t. XLVI, z. 4.

Lepczyński B., Konsekwencje wprowadzenia bazylejskich standardów w zakresie płynności dla polskich banków, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 59 (760).

Narodowy Bank Polski, Raport o stabilności systemu finansowego 2003, Warszawa 2004.

Narodowy Bank Polski, System operacyjny polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w latach 2008–2012, Warszawa 2012.

Solarz J.K., Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Informacja o sytuacji banków w okresie styczeń–wrzesień 2012 r., Warszawa 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.271
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:17
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 00:27:36


Statystyki


Widoczność abstraktów - 403
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Błażej Kochański

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.