Fundusze ETF na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Teresa Kondrakiewicz

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


ETF; fundusze inwestycyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Frączek B., Potencjał rozwoju rynku ETF-ów, Annales UMCS, sectio H: Oeconomia, vol. XLVI, z. 4, Lublin 2012.

Kondrakiewicz T., Fundusze ETF – nowe instrumenty rynku finansowego, [w:] M. Kalinowski (red.), Rynki finansowe. Nowe wyzwania i możliwości, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku”, t. 11, Warszawa 2011.

Krupa D., Zamknięte fundusze inwestycyjne, CeDeWu.pl, Warszawa 2008.

Nawrot W., Exchange-traded funds (ETF). Nowe produkty na rynku funduszy inwestycyjnych, CeDeWu.pl, Warszawa 2007.

Perez K., Fundusze inwestycyjne, rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Ustawa z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2004 Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.).

www.etf.com.pl.

www.gpw.com.pl.

www.lyxoretf.pl.

www.money.pl.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.293
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:18
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 00:38:42

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Teresa Kondrakiewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.