ETF on the Warsaw Stock Exchange

Teresa Kondrakiewicz

Abstract


ETF is a  new financial instrument, which was introduced on the Warsaw Stock Exchange in September 2010. Currently there are three ETF’s: it is ETFWIG20L which follows the value of WIG20, ETFDAX which follows the value of DAX and ETFSP500 which follows the value of S&P500. The basic advantages of ETF are: high liquidity, simplicity and clarity of the instrument, low transactions’ cost and others. Nevertheless ETF’s market in Poland is at very early stage of their development.

Keywords


ETF; investment funds

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Frączek B., Potencjał rozwoju rynku ETF-ów, Annales UMCS, sectio H: Oeconomia, vol. XLVI, z. 4, Lublin 2012.

Kondrakiewicz T., Fundusze ETF – nowe instrumenty rynku finansowego, [w:] M. Kalinowski (red.), Rynki finansowe. Nowe wyzwania i możliwości, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku”, t. 11, Warszawa 2011.

Krupa D., Zamknięte fundusze inwestycyjne, CeDeWu.pl, Warszawa 2008.

Nawrot W., Exchange-traded funds (ETF). Nowe produkty na rynku funduszy inwestycyjnych, CeDeWu.pl, Warszawa 2007.

Perez K., Fundusze inwestycyjne, rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Ustawa z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2004 Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.).

www.etf.com.pl.

www.gpw.com.pl.

www.lyxoretf.pl.

www.money.pl.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.293
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:18
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 00:38:42


Statistics


Total abstract view - 838
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Teresa Kondrakiewicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.