Problemy przestrzegania rekomendacji bancassurance

Paweł Konieczny

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


produkt ubezpieczeniowy; bank; zakład ubezpieczeń; sprzedaż; klient

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aneks do raportu rzecznika ubezpieczonych z 2007 r. pt. Podstawowe problemy bancassurance w Polsce – skargi z zakresu bancassurance wniesione w 2012 r.

Grygutis J., Bancassurance – europejski trend na polskim rynku finansowym, VIII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów: „Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia”, Dymaczewo 22–24 września 2003 r.

Harasim J., Wprowadzanie nowych produktów do oferty banku skierowanej do klientów indywidualnych, „Bank i Kredyt” lipiec 2004.

Maśniak D., Podstawy prawne funkcjonowania bancassurance, Wolters Kluwer Polska, LEX dla Banków, 2012.

Messyasz-Handschke A., Bancassurance – współpraca czy konkurencja, „Bank i Kredyt” kwiecień 2002.

Prezentacja Komisji Nadzoru Finansowego pt. Bancassurance – quo vadis?, przedstawiona na IV Kongresie Bancassurance, Józefów 25–26 października 2012 r.

Raport Polskiej izby Ubezpieczeń: Ubezpieczenia w liczbach 2012 r.

Rekomendacja Związku Banków Polskich z dnia 22 grudnia 2010 r. dotycząca dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

Rekomendacja Związku Banków Polskich z dnia 3 kwietnia 2009 r. dotycząca dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi.

Rekomendacja Związku Banków Polskich z dnia 10 lipca 2012 r. dotycząca dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym.

Uchwała Nr 258/2011KNF z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku (Dz. Urz. KNF.2011.11.42).

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.305
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:18
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 00:44:14

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Paweł Konieczny

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.