Best bancassurance practices and difficulties in fulfilling it

Paweł Konieczny

Abstract


The end of the twentieth century was characterized by integration of the cooperation of banks with insurance companies. The result of the integration are bancassurance products.
The subject requires to be taken due to the fact that the bancassurance market in Poland is growing rapidly, and the banks have difficulties in fulfilling the highest standards by bancassurance sales.
The aim of this publication is to present general principles for introducing and offering bancassurance
products and most common abnormalities in offering and designing of these products.
For the purposes of this publication, under bancassurance product is understood a product that meets the following conditions:
• has the characteristics of an insurance product,
• is sold together with other banking product (usually a loan, it can also be a deposit / saving product),
• bank is an insurer or an intermediary in the distribution of an insurance product or as an intermediary
distributes products through intermediaries with which the bank cooperates.
The purpose of bancassurance products is to provide customers with useful and cost-effective insurance coverage and provide banks financial gain. The most popular forms of bancassurance products include loan insurance.
The first chapter indicates actions to be taken by the bank prior to the introduction of a new bancassurance product, so that the newly offered product is safe for both, the bank and the customer. The second chapter contains a brief description of Best practices developed by representatives of the Polish Chamber of Insurance, Office of Competition and Consumer Protection, the Ministry of Finance and the Office of the Financial Supervision Commission. The chapter includes the most common abnormalities in fulfilling the highest standards of bancassurance sales in practice. The third chapter contains rules for the monitoring of the main processes related to bancassurance products. The article concludes with a brief summary.

Keywords


bancassurance, bank; insurance company; sales; customer

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Aneks do raportu rzecznika ubezpieczonych z 2007 r. pt. Podstawowe problemy bancassurance w Polsce – skargi z zakresu bancassurance wniesione w 2012 r.

Grygutis J., Bancassurance – europejski trend na polskim rynku finansowym, VIII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów: „Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia”, Dymaczewo 22–24 września 2003 r.

Harasim J., Wprowadzanie nowych produktów do oferty banku skierowanej do klientów indywidualnych, „Bank i Kredyt” lipiec 2004.

Maśniak D., Podstawy prawne funkcjonowania bancassurance, Wolters Kluwer Polska, LEX dla Banków, 2012.

Messyasz-Handschke A., Bancassurance – współpraca czy konkurencja, „Bank i Kredyt” kwiecień 2002.

Prezentacja Komisji Nadzoru Finansowego pt. Bancassurance – quo vadis?, przedstawiona na IV Kongresie Bancassurance, Józefów 25–26 października 2012 r.

Raport Polskiej izby Ubezpieczeń: Ubezpieczenia w liczbach 2012 r.

Rekomendacja Związku Banków Polskich z dnia 22 grudnia 2010 r. dotycząca dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

Rekomendacja Związku Banków Polskich z dnia 3 kwietnia 2009 r. dotycząca dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi.

Rekomendacja Związku Banków Polskich z dnia 10 lipca 2012 r. dotycząca dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym.

Uchwała Nr 258/2011KNF z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku (Dz. Urz. KNF.2011.11.42).

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.305
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:18
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 00:44:14


Statistics


Total abstract view - 763
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Paweł Konieczny

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.